Kysucké múzeum v Čadci má vo svojej správe expozície:
Skanzen Vychylovka, Historická lesná úvraťová železnica, Kaštieľ Radoľa a Vlastivedné múzeum v Krásne nad Kysucou

 

sturovske dobrodruzstvo01

Pozývame vás na edukačnú interaktívnu výstavu, ktorá hravou formou predstaví osobnosť Ľudovíta Štúra. Výstava je sprístupnená od 22. septembra do 31. decembra 2017 v Kysuckom múzeu v Čadci. 

Výstavu tvoria dve časti. Prvá informačná časť zobrazuje Štúra nielen ako postavu slovenskej politiky 19. storočia, teda ako filozofa, historika, jazykovedca, spisovateľa, básnika, publicistu, redaktora a pedagóga, ale predovšetkým ako človeka, ktorý sa vďaka svojej húževnatosti, vzdelaniu a odhodlaniu rozhodol odvážne formovať dejiny slovenského národa. Návštevníci sa môžu zoznámiť s jeho detstvom, štúdiom, kariérou a jeho odkazom pre nás – texty sú doplnené vtipnými ilustráciami, jeho vlastnými citátmi a básňami, ktoré upozornia návštevníkov na zaujímavé momenty z Ľudovítovho súkromného i pracovného života. 
Druhú časť tvoria interaktívne stanovištia, na ktorých sa tvorcami aktivít stávajú návštevníci. Žiaci si popri zábave a hre nenásilne vštepia do pamäte dôležité fakty z jeho života, môžu sa odfotiť so Štúrom, objaviť planétku s jeho menom, opraviť diktát po Štúrovi, zahrať si hru Ľudevít, nehnevaj sa, pripraviť si rodostrom a mnoho iných aktivít.

Výstava efektívne využíva medzipredmetové vzťahy (dejepis, slovenský jazyk, zemepis, prírodopis, náuka o spoločnosti), edukácia prebieha zážitkovým učením.

Výstava je pripravená v spolupráci s Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi. Sprístupnená je v priestoroch Kysuckého múzea v Čadci.