Edičná činnosť

Monografie

Knihy si môžete zakúpiť v e-shope Kysuckého múzea.
Pri záujme o väčší počet publikácií je možné dohodnúť cenovú zľavu.


Kysucké múzeum v Čadci a jeho súčasť Dokumentačné centrum lesných železníc na Slovensku, sa ujalo unikátnej edície Zaniknuté koľaje. Prostredníctvom Dokumentačného centra lesných železníc Kysucké múzeum podporuje výskumné i vydavateľské aktivity v tejto oblasti histórie, ktorá sa vzťahuje nielen k dejinám dopravy, ale svedčí aj o vývoji vedy a techniky na Slovensku ako celku. Popri prevádzke Kysucko-oravskej lesnej železnici vo Vychylovke, múzeum vytvára podmienky pre ďalšie systematické bádanie v oblasti historických úzkorozchodných tratí.Lesná železnica Kľakovskou dolinou 1923 – 1966

lesna_zeleznica_klakovskou_dolinouKniha predstavuje v poradí štvrté pokračovanie edičného radu Zaniknuté koľaje a je prvým zväzkom edície vydaným pod hlavičkou Kysuckého múzea v Čadci. Autorsky sa pod titul podpísal Tomáš Haviar, architekt, znalec technických a kultúrnych pamiatok, bádateľ, ktorý sa už niekoľko rokov intenzívne venuje problematike železníc úzkeho rozchodu.

Kniha prináša históriu lesnej železnice údolím Kľakovského potoka zo Žarnovice do hôr pod Vtáčnikom, od začatia jej výstavby, prevádzkovania, až po jej zrušenie v roku 1966. Okrem technických a stavebných údajov o železnici, publikácia obsahuje množstvo dobových fotografií, typových výkresov, ale tiež technické parametre trate a prehľad koľajových vozidiel, ktoré boli používané na lesnej železnici.
Doplnená je krátkou históriou obcí ležiacich na trase bývalej úzkokoľajky.

Cena: 10,00 EURLesné železnice a lanovka spoločnosti J. Ph. Glesinger

lesne_zeleznice_a_lanovka_spolocnosti_j._ph._glesinger_02Publikácia predstavuje v poradí už 6. zväzok edície Zaniknuté koľaje. Ide zároveň o 3. zväzok edičnej rady vydaný Kysuckým múzeom v Čadci. Tomáš Haviar, ktorý sa uvedenej problematike venuje už dlhodobo, na príprave knihy autorsky spolupracoval i s českým odborníkom na koľajovú dopravu Zdeňkom Marunom. Kniha si kladie za cieľ oboznámiť čitateľov s otázkou úzkorozchodných železníc, ktorých výstavba a prevádzkovanie boli späté s pôsobením podnikateľa J. Ph. Glesingera. Spoločnosť nesúca meno tohto tešínskeho rodáka zastávala významné postavenie vo sfére drevospracujúceho priemyslu a jej aktivity sa nemalou mierou vzťahovali i na územie dnešného Slovenska.

V úvodnej časti publikácie sa stretnete nielen so základnými charakteristikami niekdajšieho obchodu s drevom, ale aj s biografickými údajmi o spomínanom podnikateľovi a jeho činnosti. Hlavné kapitoly sú členené z geografického hľadiska a zameriavajú sa na Turiec, Podtatranský región, údolie Hnilca a Záhorie. Do pozornosti sa tak dostali lesné železnice Horný Turček – Štrich, Spišská Belá – Lendak či Dúbrava – Kobylárka, no i ďalšie trate, normálnerozchodné vlečky a lanovka. Jednotlivé časti sledujú viaceré aspekty ich existencie a fungovania. Monografia je doplnená obrazovými prílohami, ktoré obsahujú dobové fotografie, plány, typové výkresy či mapy. Knihu uvíta nielen skupina nadšencov a záujemcov o dejiny železníc úzkeho rozchodu. Do zorného poľa sa totiž dostala téma, ktorá v širšom meradle predstavuje zaujímavú súčasť hospodárskych dejín 2. polovice 19. a počiatku 20. storočia.
Kniha je samostatne nepredajná, môžete ju získať zadarmo pri kúpe knihy Lesná železnica Kľakovskou dolinou 1923 - 1966.
Klapot kolies v údolí Bystrice a Bielej Oravy
Monografia  o Kysucko-oravskej lesnej železnici podáva čitateľovi informácie o vzniku, prevádzke a zrušení železnice, záchrane jej pamiatkovo a technicky najcennejšej časti i funkčnej obnove časti zachovaného úseku bývalej lesnej železnice, ktorá v súčasnosti funguje ako múzejná železnica.  
Kniha má nasledovné kapitoly :
1. Lesné železnica na Slovensku
2. Vznik Kysucko-oravskej lesnej železnice
3. Základné stavebné a technické údaje o železnici
4. Koľajové vozidlá
5. Prevádzka železnice
6. Zrušenie a likvidácia lesnej železnice
7. Záchrana úvraťovej časti
8. Funkčná a spoločenská obnova
Jednotlivé kapitoly sú doplnené fotodokumentačným materiálom, niektoré kapitoly sú členené na podkapitoly. Nie je to reedícia prvej knihy o KOLŽ, je to nová kniha, kapitoly z histórie sú prepracoavné a doplnené o nové údaje, podrobnejšie  sú rozpracované kapitoly o záchrane a  funkčnom obnovovaní zachovanej časti, cca 70% fotografií  tvoria ešte doteraz nepublikované fotografie.
 
Cena:
- brožovaná  7,63 EURDrotárstvo. Veľká kniha o slovenskom drotárstve

drotarstvoKolektívna monografia o drotárstve je spoločné dielo Vydavateľstva Matice slovenskej v Martine, Považského múzea v Žiline a Kysuckého múzea v Čadci.  Kniha predstavuje drotárstvo ako významný fenomén nášho kultúrneho dedičstva, a to tak z hľadiska historického, národopisného, ako aj umenovedného. Mapuje jeho bohatú históriu, najvýznamnejšie strediská i osobnosti. Zaoberá sa odevom drotárov, ich každodenným životom i ľudovými zvykmi, ako i odrazom drotárskeho remesla vo výtvarnom umení a literatúre 19. a prvej polovici 20. storočia. Venuje sa tiež súčasným remeselným a umelecko-remeselným prácam z drôtu i presahom drotárstva do výtvarného umenia.

Napriek tomu, že ide o odbornú publikáciu, je spracovaná príťažlivou a veľmi prístupnou formou, vďaka ktorej čitateľ získava odborne podložené poznatky a základnú orientáciu v problematike.


Cena: 17,00 EUR


Juraj Turzo. Veľká kniha o uhorskom palatínovi

juraj_turzoKniha mapujúca život významného človeka našich dejín, mocného a vzdelaného muža, ale aj milujúceho manžela a otca, uhorského palatína Juraja Turza, bola zostavená autorským kolektívom pod vedením historika a publicistu Pavla Dvořáka.

Publikácia je spoločným dielom Žilinského samosprávneho kraja, Oravského múzea P. O. Hviezdoslava, Kysuckého múzea, Považského múzea a Vydavateľstva Matice slovenskej. Na svojich 183 stranách kniha ponúka čitateľovi kapitoly plné pútavých príbehov, faktov a zaujímavostí zo života jednej z najvýznamnejších postáv Žilinského kraja. Silný dojem z knihy umocňujú kratšie zamyslenia z pera spisovateľa Petra Kubicu. Text je doplnený množstvom obrázkov, fotografií, reprodukcií písomností a umeleckých diel.


Cena: 17,00 EUR


Gorali. Veľká kniha o Goraloch Oravy, Liptova a Kysúc

gorali

Monografia z edície nevšedného dedičstva Žilinského samosprávneho kraja, ktorú napísal kolektív autorov pod vedením Miloša Jesenského, vyšla vo vydavateľstve Matice slovenskej. Publikácia na 212-tich bohato ilustrovaných stranách v exkluzívnom grafickom spracovaní ponúka pohľad na toto významné pohraničné etnikum v spomínaných oblastiach.

Kniha pútavým spôsobom dokumentuje život a kultúru svojráznych obyvateľov hôr na slovenskom, poľskom a českom pomedzí, ich pôvod, osídlenie, materiálnu a duchovnú kultúru - kalendárne a rodinné obyčaje, nárečie, odievanie, tradičné zamestnania a remeslá, folklórne slávnosti, súbory a mnoho zaujímavostí zo života Goralov. Dielo tak v relatívnej úplnosti, z historických aj etnografických hľadísk spracováva fenomén Goralov a goralskej kultúry v regiónoch Oravy, Liptova a Kysúc.

Monografia prezentuje výsledky archívneho výskumu a spracovaného pramenného materiálu, ktorý dopĺňajú svedectvá pôvodných obyvateľov kysuckých goralských obcí s ukážkami goralského dialektu. Zároveň obsahuje množstvo pozoruhodných obrazových príloh - súčasných i dobových fotografií z archívov múzeí, ako aj podrobné anglické resumé ku každej kapitole.


Cena: 17,00 EUR


Juraj Jánošík. Veľká kniha o zbojníckom kapitánovi

juraj_janosik_-_velka_kniha_o_zbojnickom_kapitanoviKolektívna monografia pätnástich autorov a viacerých inštitúcií spracúva jánošíkovskú tematiku doteraz najucelenejším spôsobom. Na základe najaktuálnejších vedeckých poznatkov, avšak štýlom, ktorý je zrozumiteľný a príťažlivý pre široký okruh čitateľov, podáva historickú rekonštrukciu Jánošíkovho života a pôsobenia a mapuje jednotlivé aspekty jánošíkovského archetypu, jeho prejavy v ľudovej tradícii, i v literatúre a umení.

Napriek tomu, že legendárnu osobnosť Juraja Jánošíka poznáme z rozprávania, piesní, povestí, rozprávok, filmov, divadelných predstavení, výtvarného umenia či baletu, teda z počutia, z čítania aj z videnia, stále ponúka dostatok dôkazov o svojej výnimočnosti a bohatosti. A nemyslíme tým iba čarovné zbrane či zakopané poklady, ale aj bohatstvo činov. Hoci zemepáni spomínali skôr jeho výčiny a zločiny, ľud si v ňom našiel to, čo mu chýbalo a čo potreboval. Preto Jurko Jánošík „prežil“ dodnes! Dôkazom je aj nová, obsahovo atraktívna knižná publikácia, ktorú aktuálne vydala Matica slovenská v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom. A hoci sa o Jánošíkovi napísalo už veľa, táto kniha vás presvedčí, že stále je čo objavovať. Text dopĺňa množstvo unikátnych ilustrácií.

 

Cena: 17,90 EUR 

Čítať celý článok...
 

Zborníky

Zborník Kysuckého múzea je jediným vedecko – odborným časopisom vychádzajúcim na Kysuciach. Prezentuje štúdie, články a materiály z oblasti prírodných a spoločenských vied, ktoré sú odrazom vedecko-výskumnej činnosti v regióne. Okrem odborných pracovníkov múzea prispievajú doň aj externí spolupracovníci. Nadväzuje na sedem ročníkov zborníka Správy a informácie Kysuckého múzea, vychádzajúce od roku 1977 a jedno číslo Zborníka Kysuckého múzea, ktoré vyšlo v roku 1989. Zborník Kysuckého múzea začal opäť vychádzať v roku 2004. 


Zborník Kysuckého múzea v Čadci - 11/2008

 Z obsahu:
Spoločenské vedy
Etnografia

Kontrik, A.: Zvyky pri vojenskom odvode a rukovaní na Kysuciach v 1 polovici 20. storočia.
Markech, P.: Narodenie dieťaťa na Kysuciach od začiatku 20. storočia.
Priečko, M.: prejavy spoločenskej emancipácie v dolnokysuckých odľahlých sídlach.
Šusteková, I.: Pašovanie ako špecifické doplnkové zametnanie na Kysuciach v prvej polovici 20. storočia.
História
Hudecová, A.: Mestská kniha Čadce - neznámy archívny dokument.
Lacko, R.: Mlyny a píly v Turzovke v najstaršom období.
Velička, D.: Kysuce v Belových Notíciách.
Paráčová, A.: Spory Sliezska a Uhorska o štátnu hranicu na Kysuciach do konca 18. storočia.
Žilinčík, I. Obsadenie časti Kysúc Poľskom v novembri 1938 ako vyvrcholenie poľských územných nárokov v  medzivojnovom období 20. storočia.

 

Zborník Kysuckého múzea v Čadci - 12/2009
Sample Image

Z obsahu:
Spoločenské vedy

Archeológia
Majerčíková, D.: Lužická kultúra na Kysuciach.
Etnografia
Kontrik, A.: Dokumenty drotárov z Kysúc potrebné na vykonávanie drotárstva v medzivojnovom období.
Kontrik, A.: Chov hospodárskych zvierat na horných Kysuciach.
Markech, P.: Stále vykurovacie zariadenia ich vývoj a vplyv na zmeny interiéru v kysuckých chalupách.
Markech, P.: Skanzen pre 21. storočie.
História
Jablonický, V.: Pola Negri: e/migrujúci otcovia a dcéry a ich mýty.
Jesenský, M.: Alchymistický rukopis Ondreja Smoczkého.
Matula, P.: Zabratie severných Kysúc Poľskom v roku 1938 a ich navrátenie Slovensku v roku 1939.
Špánik, J.: Rekonštrukcia historickej lesnej úvraťovej železnice – úsek: km 3,600 – 7,657 (sedlo Beskyd).
Turóci, M.: Priebeh a sociálne dôsledky Veľkej hospodárskej krízy v okrese Čadca.
Turóci, M: Dejiny poľnohospodárstva vo vybraných obciach horných Kysúc.
Turóci, M: Vykurovacie telesá vo valašských kolibách.
Jazykoveda
Ramšáková, A.: Hláskoslovie goralských nárečí v obci Čierne, Oščadnica, Skalité.


Cena: 7,00 EUR


Zborník Kysuckého múzea v Čadci - 13/2010

zbornik_km_13_2010Spoločenské vedy

Archeológia:

MAJERČÍKOVÁ, Danka: Lužické pohrebisko v Hornom Vadičove.

Etnografia:

KONTRIK, Alojz: Odev drotárov z Kysúc (od polovice 19. storočia do 30. rokov 20. Storočia).

KONTRIK, Alojz: Výrobky drotárov z Kysúc (19. storočie – medzivojnové obdobie).

MARKECH, Pavol: V tieni Rakovských mohykánov.

ŠUSTEKOVÁ, Ivana: Vybrané aspekty adaptácie migrantov z Kysúc v Radošinskej doline v 2. polovici 20. storočia. História:

JESENSKÝ, Miloš: Wehrmacht a jednotky SS na Kysuciach.

MATULA, Pavol: Cirkevná správa na Poľskom zabraných územiach Kysúc v rokoch 1938 – 1939.

TURÓCI, Martin: Komunistická strana Československa v okrese Čadca v rokoch 1923 – 1938.

Dejiny vedy a techniky:

HALLOŇ, Ľudovít: Spolupráca Slovenska s regiónom Ostravska v hutníctve a strojárstve po roku 1945.

FALISOVÁ, Anna – MOROVICSOVÁ, Eva: Opatrenia zamerané na likvidáciu trachómu na Slovensku.

JESENSKÝ, Miloš: Alchymistické dielo Mikuláša Oláha?

SABOL, Miroslav: Elektrifikácia severozápadného Slovenska v prvej polovici 20. storočia.

TURÓCI, Martin: Eugene Andrew Cernan a jeho vesmírne misie.

ŽILINČÍK, Ivan: Lesná železnica Ilava – Zliechov – Gápel.

Ochrana kultúrneho dedičstva:

MUNDIER, Jozef – PODOLÁKOVÁ, Ľubica: Neskorogotická Madona s dieťaťom z Krásna nad Kysucou.

SOBČÁK, Jozef: Výstavba multifunkčného objektu vstupného terminálu – stanice Skanzen Vychylovka.

Študentské práce:

GIERTLOVÁ, Zuzana: Komparácia vzťahu k domácim zvieratám v obci Turzovka.

HABĽÁKOVÁ, Mária: Mýtus 1. ČSR v hospodárskej a sociálnej oblasti so zreteľom na Kysuce.


Cena: 7,00 EUR


Kysuce v XX. storočí. The Kysuce in the 20th centrury. 2012
kysuce_v_xx.storociZ obsahu:

MATULA, Pavol: Severné Kysuce pod poľskou správou 1938 – 1939.

JESENSKÝ, Miloš – TURÓCI, Martin: Kysuce v období Slovenského štátu.

SABOL, Miroslav: Nosný priemysel na Kysuciach v prvej polovici 20. storočia.

HALLON, Ľudovít: Vojnové škody na severozápadnom Slovensku 1944 – 1945.

KRÁLIKOVÁ, Blanka: Rudolf Matter a jeho vklad do kysuckej histroriografie.

LIŠČÁK, Marián: Vysťahovalectvo do USA z oblasti východných Kysúc v období prvej štvrtiny 20. storočia.

MARKECH, Pavol: Tradičné bývanie na Kysuciach v prvej polovici 20. storočia a jeho kontexty s minulosťou.

KUBICA, Peter: Kysucká literatúra v 20. storočí.

KLIEŠTIKOVÁ, Jana: Ján Haranta v kontexte kysuckej literatúry 20. storočia.

KONTRIK, Alojz: Sociálna situácia drotárov z Kysúc v medzivojnovom období.


Cena:7,00 EURZborník Kysuckého múzea v Čadci - 15/2013

zbornik_km_c.15rok_2013Z obsahu:

Archeológia

MAJERČÍKOVÁ, Danka – SAMUEL, Marián – FURMAN, Martin: Zaniknutý stredoveký kostol v Radoli – Koscelisku.

História a etnografia

BUCHTA, Adam.: Balašovci a Kysuce do roku 1323.

MARKECH, Pavol: Príspevok k histórii a etnografii Horného Považia so zreteľom na obec Svederník.

PARÁČOVÁ, Andrea: Suňogovci a Kysucké Nové Mesto (urbáre, kontrakty, privilégiá).

TURÓCI, Martin: Znaky a erby kysuckých miest a obcí I. (okres Čadca).

SOBOLA, Marek: Obce farnosti Veľká Divina a ich symbolika (1. pol. 18. – 2. pol. 19. storočia).

KONTRIK, Alojz: Kysučania v 71. pešom pluku počas 1. svetovej vojny.

KOTVASOVÁ, Helena: Kováčske remeslo v Bystrickej doline po roku 1920.

Dejiny vedy a techniky

JESENSKÝ, Miloš: Geber (Latinus) v zbierkach Oravského múzea.

PAUKOVÁ, Veronika: Vybrané aspekty železničnej dopravy na Kysuciach vo svetle pamätných kníh z medzivojnového obdobia.

Ochrana zbierkového fondu

JURIŠ, Peter: Horizontálne kováčske mechy datované 1827.

Personálie

PAUKOVÁ, Veronika: 100. výročie narodenia Viliama Galvánka.


Cena: 21,00 EUR


Zborník Kysuckého múzea v Čadci 16/2014

zbornik_kysuckeho_muzea_c.16_z_roku_2014Z obsahu:

Environmentálna história

HRONČEK, P.: Historická krajina a environmentálne dejiny krajiny.

HRONČEK, P.: Možnosti využitia interdisciplinárnych výskumných metód v histórii, pri výskume historickej krajiny a historických krajinných prvkov.

MAJERČÍKOVÁ, D.: Archeobotanické nálezy z archeologických lokalít na Kysuciach.

PARÁČOVÁ, A.: Valašské a kopaničiarske osídľovanie Kysúc a jeho vplyv na krajinu v 16. až 18. storočí.

JESENSKÝ, M.: Zemetrasenia a povodne v dejinách Horného Považia a okolia.

TURÓCI, M.: Kysuca a jej premeny. Transformácia vodného toku.

PAUKOVÁ, V.: Povodne v roku 1925 a ich dôsledky na Kysuciach.

KRŮL, M.: Vojensko-strategický význam Jablunkovského průsmyku a jeho vlyv na utváření kulturní krajiny.

ONDŘEKA, Z.: Změny v krajine při výstavbě Košicko-Bohumínské dráhy.

GLOMBOVÁ, J.: Rozvoj silniční infrastruktury a její vliv na regionální faunu.

KOTVASOVÁ, H.: Drevo a jeho všestranné využitie v každodennom živote našich predkov.

HALLON, Ľ.: Modernizácia priemyslu a životné prostredie severozápadného Slovenska v medzivojnovom období na príklade vápenky Varín.

SABOL, M.: Výstavba elektrární na severozápadnom Slovensku a ich dopad na životné prostredie.

HOLLÝ, K.: Vzťahy Československa a Poľska pri ochrane prírody v medzivojnovom období: K projektu pohraničných národných parkov s dôrazom na Vysoké Tatry.

FALISOVÁ, A. – CAPÍKOVÁ, S.: Zdravotné problémy a životné prostredie na Kysuciach v minulosti.

História

BUCHTA, A.: Dominik a Ivanko – záhadní majitelia Krásna nad Kysucou.

MAJERČÍKOVÁ, D.: Šľachtické rody Vitulay a Maday z Čadce.

PARÁČOVÁ, A.: Rod Krušpier v Kysuckom Novom Meste.

ADAMČÍK, T.: Kaplan Ján Ondrisík a Kysuce do prvej polovice 19. storočia.

PARÁČOVÁ, A.: Ľudové školstvo na Kysuciach v rokoch 1918 – 1945.

Etnografia

KOTVASOVÁ, H.: Sezónne odchádzanie poľnohospodárskych robotníkov z Kysúc v 20. storočí.

Dejiny vedy a techniky

JESENSKÝ, M.: Peregrinatio per alchymiam: John Dee a Edward Kelley v strednej Európe.

Literárna história

BÁTOROVÁ, M.: Vzťah náboženstva a umenia v literatúre svetovej a slovenskej moderny.

KUBICA, P.: Pražská jar vs. Kysucká zima alebo rok 1968 v kysuckej literatúre.

HOLEŠTIAK, P.: Slovenský hlas proti moci.

JESENSKÝ, M.: Peter Jilemnický v službách komunistickej propagandy.

HUSÁRIK, D.: Zakázaná literatúra najlepšie chutí.

GAVLASOVÁ, G.: Život a dielo Antona Kompánka.


Cena: 17,00 EUR


Martin Slivka
etnofilm-martin_slivkaZborník príspevkov zo seminára venovaného M. Slivkovi
Etnofilm Čadca, 2005.
Z obsahu:

HANÁKOVÁ, Petra – SLIVKOVÁ, Oľga: Martin Slivka – životopisné údaje.

HANÁKOVÁ, Petra – SLIVKOVÁ, Oľga: Tvorba – umelecká a vedecká činnosť.

ĎURNÁ, Scarlett: Knižné diela v Kysuckej knižnici Čadca.

VRAŠTIAK, Štefan: Spomienka na stretnutie s Karolom Plickom r. 1969.

SLIVKOVÁ, Oľga: Spojila nás pieseň.

DEMO, Ondrej: Rozhlasová spolupráca s Martinom Slivkom.

PLITKOVÁ, Marcela: Martin Slivka ako vysokoškolský pedagóg.

OPARTY, Ján: Spomienka na Martina Slivku.

FERKLOVÁ, Daša – BLAHOVÁ, Eva: Fotografická tvorba M. Slivku v SNM v Martine.

JABLONICKÝ, Viliam: Martin Slivka v rámci Profilov slovenských dokumentaristov.

MARÁKY, Peter: Martin Slivka a čadčiansky Etnofilm.


Cena: 0,66 EURKraslice v zbierach múzeí na Slovensku

Zborník príspevkov zo seminára v Kysuckom múzeu v Čadci z 21. marca 2007

Z obsahu:

CHORVÁTHOVÁ, Ľubica: PhDr. Adam Pranda, CSc. a výskum kraslíc na Slovensku.

KRIŠKOVÁ, Zdena: Duchovná kultúra prostredníctvom materiálnych artefaktov v polohe muzeálií (na príklade kraslice).

MEŠŠA, Martin: Kraslice v zbierke vzorov Ústredia ľudovej umeleckej výroby v Bratislave.
HOLBOVÁ, Katarína: Kraslice v zbierke Tekovského múzea.
TKÁČOVÁ, Monika: Veľkonočné vajíčka zo zbierok Podtatranského múzea v Poprade.

KOZÁKOVÁ, Katarína: Fačkovské kraslice v zbierkach Považského múzea v Žiline.

PANČUHOVÁ, Eva: Kraslice v zbierkovom fonde Slovenského národného múzea v Martine.

KONTRIK, Alojz: Zbierka kraslíc v Kysuckom múzeu v Čadci.


Cena: 7,34 EUR
                                                                  
 

Propagačné materiály Kysuckého múzea Čadca

Kysucké múzeum v Čadci ponúka návštevníkom rôzny propagačný materiál - pohľadnice a skladačky skanzenu, lesnej železničky, Kaštieľa v Radoli, Recepty starých materí a stredovekej kuchyne, papierové vystrihovačky a rôzne iné predmety, ktoré Vás potešia.

Renesančný Kaštieľ Radoľa

Renesančný Kaštieľ Radoľa

Kaštieľ  Radoľa  vo svojich expozíciách sústreďuje najucelenejšiu zbierku archeologických nálezov z počiatkov osídlenia tohto regiónu na Kysuciach. Okrem prehliadky kamenných, kovových či kostených nálezov, si návštevník môže pozrieť autentickú ukážku spôsobu meštianskeho života koncom 19. a začiatkom 20. storočia.

Cena: 1,00 EUR
 skladacka_mkd_ Múzeum kysuckej dediny

Trojjazyčný podrobný sprievodca skanzenom ponúka zoznámenie sa s objektami ľudovej architektúry z Kysúc, ktoré sa nachádzajú v stálej národopisnej expozícií v prírode vo Vychylovke. K dispozícií je v slovenčine a angličtine, nemčine, poľštine.

Cena: 1,49 EUR

Sample ImageRecepty starých materí 
15 receptov z kuchyne starých materí na Kysuciach - súbor 
pohľadníc. Nájdete medzi nimi recepty: úhrabky, baba,
podlesníky, kvaková polievka, kapusniaky, fazuľa s kapustou,
fazuľa so slivkami, mrvence, zemiakové gule, trhance, kukuričná
kaša, sedliacka kapusta, slivečník, šúlance, strova (polievka).
Cena: 2,20 EUR  

Sample ImagePoklady múzeí Žilinského kraja

C
ena: 2,00 EUR

 


zsk_logo
Zriaďovateľ
eu
 logo_pl_sk logo_sk_cz  trenc_sam_kraj
Správca Fondu mikroprojektov
SR-ČR 2007-2013