Pre bádateľov

Kysucké múzeum poskytuje odbornej i širokej verejnosti k štúdiu dokumentačné fondy
Knižnica Kysuckého múzea:

· Vedecké a populárno-vedecké diela z oblasti vlastivedy, histórie, ľudovej kultúry, archeológie
· Zborníky múzeí, zborníky zo seminárov
· Odborné časopisy vlastivedného a historického zamerania
· Regionálna tlač
· Monografie miest a obcí Kysúc
· Encyklopédie
· Bibliografie
Knihy sú zapožičiavané len na štúdium v knižnici. V mimoriadnych prípadoch sú knihy požičiavané so súhlasom riaditeľa. Múzeum na požiadanie zabezpečuje xerokópie.


Fotoarchív

· Fotografie z miest a obcí regiónu
· Fotografie kultúry a spôsobu života obyvateľstva
· Fotografie etnokultúrnych a kultúrno – historických javov a udalostí
· Fotografie zbierkových predmetov
Archív sa skladá z diapozitívov, negatívov, kontaktov a digitálnych záberov.
Negatívy a diapozitívy sú požičiavané len v mimoriadnych prípadoch so súhlasom riaditeľa. Múzeum zabezpečuje skenovanie a uloženie na CD/DVD/USB.


Separáty

· Publikované a nepublikované príspevky odborných pracovníkov
· Prednesené príspevky odborných pracovníkov
· Kópie článkov publikovaných v tlači
· Kópie archívnych dokumentov
 Separáty múzeum poskytuje záujemcom ku štúdiu, zabezpečuje xerokópie.


Výskumné materiály
· Výskumné správy pracovníkov múzea
· Výskumné materiály z regiónu Kysúc od  externých spolupracovníkov múzea
· Diplomové a bakalárske práce venované výskumu v oblasti národopisu, histórie a kultúrnych javov v regióne Kysuce
Výskumné materiály sú poskytované bádateľom k štúdiu.


Archív Etnofilmu

· Propagačné materiály z jednotlivých ročníkov festivalu
· Festivalová agenda
· Fotodokumentácia
· Archív súťažných a nesúťažných filmov (od roku 1992)
Materiály múzeum poskytuje k štúdiu. Filmy múzeum zapožičiava na prezentačné účely v súlade so štatútom Etnofilmu.


Ostatné materiály

· Matrice a ozality objektov ľudovej architektúry na Kysuciach
· Libretá a scenáre výstav a expozícií konaných v Kysuckom múzeu
· Kresby vybratých zbierkových predmetov Kysuckého múzea
· Výstrižky z tlače s témou Kysuckého múzea
· Propagačné materiály Kysuckého múzea
Materiály sú poskytované záujemcom k štúdiu. Výpožičky sú realizované len v mimoriadnych prípadoch so súhlasom riaditeľa.

 


zsk_logo
Zriaďovateľ
eu
 logo_pl_sk logo_sk_cz  trenc_sam_kraj
Správca Fondu mikroprojektov
SR-ČR 2007-2013