thumb_TS-07-03-2012-1Tlačová správa Kysuckého múzea v Čadci, Čadca 7.3.2012

- Projekt „Krokmi k zmene“ sa začal  v Kysuckom múzeu v Čadci.

- Medzinárodné stretnutie mladých zo 4 kontinentov a 15 krajín.

 

V pondelok 27. februára 2012 sa v priestoroch Kysuckého múzea v Čadci začal projekt „Krokmi k zmene“, ktorého sa zúčastnili mladí ľudia zo štyroch kontinentov a pätnástich krajín. Jeho hlavným organizátorom sa stalo Kysucké európske informačné centrum (KERIC). Projekt  STEPS TOWARDS CHANGE – „Krokmi k zmene“ bol podporený Európskou úniou programom „Mládež v akcii“ a zapojilo sa do neho 9 organizácií z Európy (Grécko, Taliansko, Turecko, Česká republika, Poľsko, Francúzsko, Bulharsko a Slovensko),  z Ázie - Vietnam, Čína , 2 z Afriky (Uganda a Keňa) a 3 z Latinskej Ameriky (Kostarika, Honduras a Brazília). Cieľom projektu je podporiť dobrovoľnícku prácu mladých ľudí na miestnej úrovni a následne im ponúknuť možnosť si skúsiť dobrovoľnícku prácu v cudzine, v niektorej z krajín účastníkov projektu.

„Mladí ľudia si so záujmom prezreli expozície múzea a zoznámili sa s vybranými kapitolami kysuckej histórie formou videoprojekcie. Som presvedčený, že aj tentoraz KERIC odviedol kus dobrej práce pri prezentovaní kultúrnych hodnôt nášho regiónu,“ povedal riaditeľ Kysuckého múzea v Čadci Miloš Jesenský.

„Po spoločnom stretnutí na Slovensku budú organizácie ďalej pokračovať v práci na lokálnej úrovni, a potom sa stretneme na druhej videokonferencii v apríli, kde skompletizujeme výsledky našej spoločnej práce  a vznikne manuál, ako vysielať dobrovoľníkov do ktorejkoľvek z týchto 15 krajín. Mladí ľudia z regiónu získajú možnosť vycestovať do ďalších krajín sveta, získať nové osobné aj pracovné skúsenosti a tým mať inú štartovaciu pozíciu do života, ako by mali bez medzinárodnej skúsenosti“, zhodnotila Miriam Petríková za vedenie KERICu.

Kysucké múzeum v Čadci už tradične spolupracuje s KERICom pri angažovaní dobrovoľníkov zo zahraničia v oblasti regionálnej kultúry. V minulom roku tak napríklad pôsobili ako lektori a animátori v Múzeu kysuckej dediny, ako aj na Historickej lesnej úvraťovej železničke vo Vychylovke.

 

Mgr. Monika Moskáľová,

komunikačný manažér KM