thumb_TS-KM-30-03-12-2Tlačová správa Kysuckého múzea v Čadci, Radoľa 30.3.2012

- prípravy na archeologický výskum Kosceliska pokračujú

- vykopávky začnú v júli

 

V stredu, 28. marca 2012 sa v Kaštieli Radoľa stretli zástupcovia inštitúcií spolupracujúcich na obnovení archeologického výskumu v Radoli. Na pracovnom stretnutí spolu rokovali riaditeľ Kysuckého múzea Miloš Jesenský, archeológ Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied Peter Bednár, starosta obce Radoľa Anton Tkáčik, riaditeľ Krajského pamiatkového úradu v Žiline Miloš Dudáš, archeologičky Danka Majerčíková a Stanislava Repková.

Kysucké múzeum v Čadci sa počas leta pod odbornou gesciou nitrianskych archeológov a s odborno-metodickou spoluprácou žilinských pamiatkárov po viac ako dvadsaťročí vráti k lokalite Koscelisko, skrývajúcej základy najstaršieho kostola na Kysuciach i k nemu priľahlého pohrebiska. Vedenie obce plne podporuje túto snahu aj v súvislosti s úsilím o vybudovanie kostola, ktorý by bol zasvätený pamiatke Cyrila  a Metoda. „Veľmi si prajeme, aby sme v našej obci, ktorá bola najstaršou farnosťou v regióne, mali opäť vlastný kostol, “ povedal starosta Anton Tkáčik.

„Radoľa je pre poznanie najdávnejších dejín kresťanstva na Kysuciach obzvlášť významná. Opevnený chrám na Koscelisku obohnaný valom a priekopou plnil sakrálnu funkciu, ale tiež ako jediná opevnená kamenná stavba poskytoval nielen duchovné, ale aj skutočné útočisko farníkom žijúcim v jeho okolí,“ pripomenul v tejto súvislosti riaditeľ múzea Miloš Jesenský.

Vykopávky by sa mali začať v júli tohto roku a v tejto archeologickej kampani by mali trvať dva mesiace. Po zhodnotení nálezov sa pristúpi k plánovaniu ďalších prác v budúcom roku.

 

Mgr. Monika Moskáľová,

komunikačný manažér KM