Vlastivedné múzeum v Krásne nad Kysucou

Expozícia je spoločným projektom štyroch múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.  Prírodovedná expozícia bola vytvorená v nových priestoroch Kysuckého múzea, ktoré vznikli adaptáciou časti depozitára zbierkových predmetov. Expozícia prezentuje faunu a flóru severozápadného Slovenska.
Čítať ďalej...

  • Latitude:     49º 23' 42,150'' N
  • Longitude:  18º 49' 47,850'' E