Kysucké múzeum v Čadci

Kysucké múzeum v Čadci je špecializované regionálne kultúrne zariadenie so zameraním na cieľavedomé zhromažďovanie, ochranu, vedecké a odborné spracovávanie a sprístupňovanie hmotných dokladov so zameraním na múzejnú dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti, vedy a techniky, kultúry a umenia na území Kysúc, od prvých stôp osídlenia až po súčasnosť.

 

Čítať ďalej...

kysucke muzeum uvod

oveny01

Kysucké múzeum v Čadci ponúka výstavu venovanú ochrane nielen vzácnych, ale aj hospodárskych zvierat, ktorá je sprístupnená pre verejnosť do 17. septembra 2017.

Prírodovedná výstava približuje Svetový deň zvierat, ktorý sa týka ochrany všetkých živočíchov, nielen vzácnych a ohrozených. Výstavu pripravilo Kysucké múzeum v Čadci v spolupráci so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. 

Súčasťou uvedenej výstavy je aj premietanie filmu o svišťoch s názvom "Zhovorčivý sedmospáč" z produkcie SMOPaJ v Liptovskom Mikuláši, ktorý hravou formou deťom predstaví život Svišťa vrchovského, žijúceho v Tatrách.