Kysucké múzeum v Čadci

Kysucké múzeum v Čadci je špecializované regionálne kultúrne zariadenie so zameraním na cieľavedomé zhromažďovanie, ochranu, vedecké a odborné spracovávanie a sprístupňovanie hmotných dokladov so zameraním na múzejnú dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti, vedy a techniky, kultúry a umenia na území Kysúc, od prvých stôp osídlenia až po súčasnosť.

 

Čítať ďalej...

kysucke muzeum uvod

sturovske dobrodruzstvo01

Pozývame vás na edukačnú interaktívnu výstavu, ktorá hravou formou predstaví osobnosť Ľudovíta Štúra. Výstava je sprístupnená od 22. septembra do 31. decembra 2017 v Kysuckom múzeu v Čadci. 

Výstavu tvoria dve časti. Prvá informačná časť zobrazuje Štúra nielen ako postavu slovenskej politiky 19. storočia, teda ako filozofa, historika, jazykovedca, spisovateľa, básnika, publicistu, redaktora a pedagóga, ale predovšetkým ako človeka, ktorý sa vďaka svojej húževnatosti, vzdelaniu a odhodlaniu rozhodol odvážne formovať dejiny slovenského národa. Návštevníci sa môžu zoznámiť s jeho detstvom, štúdiom, kariérou a jeho odkazom pre nás – texty sú doplnené vtipnými ilustráciami, jeho vlastnými citátmi a básňami, ktoré upozornia návštevníkov na zaujímavé momenty z Ľudovítovho súkromného i pracovného života. 
Druhú časť tvoria interaktívne stanovištia, na ktorých sa tvorcami aktivít stávajú návštevníci. Žiaci si popri zábave a hre nenásilne vštepia do pamäte dôležité fakty z jeho života, môžu sa odfotiť so Štúrom, objaviť planétku s jeho menom, opraviť diktát po Štúrovi, zahrať si hru Ľudevít, nehnevaj sa, pripraviť si rodostrom a mnoho iných aktivít.

Výstava efektívne využíva medzipredmetové vzťahy (dejepis, slovenský jazyk, zemepis, prírodopis, náuka o spoločnosti), edukácia prebieha zážitkovým učením.

Výstava je pripravená v spolupráci s Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi. Sprístupnená je v priestoroch Kysuckého múzea v Čadci.