Kysucké múzeum v Čadci

Kysucké múzeum v Čadci je špecializované regionálne kultúrne zariadenie so zameraním na cieľavedomé zhromažďovanie, ochranu, vedecké a odborné spracovávanie a sprístupňovanie hmotných dokladov so zameraním na múzejnú dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti, vedy a techniky, kultúry a umenia na území Kysúc, od prvých stôp osídlenia až po súčasnosť.

 

Čítať ďalej...

kysucke muzeum uvod

cepiec01

Výstavu prezentujúcu viac ako 200 čepcov z 33 dedín zo štyroch regiónov stredoslovenského kraja, si môžete pozrieť v Kysuckom múzeu v Čadci od 15. novembra 2017 do 31. januára 2018. 

Čepčenie je tradícia, ktorá ani dnes nesmie chýbať na mnohých slovenských svadbách. Okrem ochrannej a ozdobnej funkcie, čepiec v minulosti určoval aj postavenie ženy v spoločnosti. Tak, ako sa u slobodných dievčat vyzdvihovala prirodzená krása bohatých vlasov, u vydatej ženy sa táto ozdoba zámerne potláčala. Tradícia snímania venca z hlavy mladuchy a jej zavitie do čepca, tzv. čepčenie, pretrvala až dodnes, a to nielen na Slovensku, ale u Slovanov vôbec.
Návštevníci výstavy si okrem čepcov môžu pozrieť aj ukážky tradičných ženských účesov a tiež svadobné truhlice, do ktorých si ženy pripravovali svoje veno. 
Výstavu pripravilo Kysucké múzeum v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici a pre verejnosť bude sprístupnená do 31. januára 2018.