Kysucké múzeum v Čadci

Kysucké múzeum v Čadci je špecializované regionálne kultúrne zariadenie so zameraním na cieľavedomé zhromažďovanie, ochranu, vedecké a odborné spracovávanie a sprístupňovanie hmotných dokladov so zameraním na múzejnú dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti, vedy a techniky, kultúry a umenia na území Kysúc, od prvých stôp osídlenia až po súčasnosť.

 

Čítať ďalej...

kysucke muzeum uvod

betlehem01 kopiePozrieť si výstavu detských prác - betlehemov, ktorá bola pripravená v spolupráci so Základnými umeleckými školami a Základnými školami z Kysúc, si môžete v Kysuckom múzeu v Čadci do 31. januára 2018. 

Na výstave pod názvom "BETLEHEMY", ako ich vidia deti svojimi očami, môžete obdivovať výtvarné práce žiakov a kolektívov zo Základnej umeleckej školy Turzovka, ZUŠ Krásno nad Kysucou, Základnej školy Staškov, ZŠ Oščadnica - ústredie, ZŠ s MŠ Stará Bystrica, ZŠ s MŠ Nová Bystrica a ZŠ s MŠ Vychylovka - Nová Bystrica.