Kysucké múzeum v Čadci

Kysucké múzeum v Čadci je špecializované regionálne kultúrne zariadenie so zameraním na cieľavedomé zhromažďovanie, ochranu, vedecké a odborné spracovávanie a sprístupňovanie hmotných dokladov so zameraním na múzejnú dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti, vedy a techniky, kultúry a umenia na území Kysúc, od prvých stôp osídlenia až po súčasnosť.

 

Čítať ďalej...

kysucke muzeum uvod

morena detsky folklorny subor kelcovanKysucké múzeum v Čadci pozýva na sprievod s Morenou mestom Čadca, ktorý sa uskutoční v stredu 21. marca 2018 od 15.00 hod. v podaní Detského folklórneho súboru Kelčovan z Čadce.

Sprievod s Morenou začína o 15.00 hod.  pri Kysuckom múzeu v Čadci. Pokračovať bude cez Supermarket Tempo, Matičné námestie, Palárikovu ulicu, Ulicu Slobody a skončí aktom zapálenia Moreny a jej hodenia do rieky na moste  pri  Kysuckom múzeu v Čadci. Srdečne Vás všetkých pozývame priblížiť si zvyky a tradície týkajúce sa Veľkonočného obdobia. Zároveň Vám  prajeme krásny zážitok s folklórom a tradíciami našich otcov a materí.

Veľkonočné sviatky majú  aj na Kysuciach svoju tradíciu. Niektoré zvyky, ktoré sa s nimi spájali, dodržiavajú tí skôr narodení doteraz, niektoré zanikli a prezentujú ich vo svojich programom len folklórne skupiny a súbory. Jeden z najarchaickejších zvykov, ktorý sa v minulosti vykonával bol „Vynášanie Moreny“. Konal sa koncom zimy a vyjadroval  túžbu ľudí skoncovať s chladným počasím a privolať teplé lúče slnka. Tento zvyk má korene v predkresťanskom období, keď ľudia verili, že prírodu ovládajú nadprirodzené sily, ktorých konanie možno ovplyvniť. Týmto silám pripisovali aj striedanie ročných období. Morena symbolizovala zimu, preto ak ľudia chceli, aby prišla jar, museli ju zabiť, utopiť v potoku, alebo upáliť. Mala podobu slamenej figuríny oblečenej do ženských šiat, ktorú niesli mladé devy so spevom k potoku alebo k rieke. Pri brehu ju vyzliekli, zapálili a hodili do vôd rozmŕzajúcej rieky.

Darina Hnidková