zsk_logo  st_znak_s_logom_a_podporou_1  logo_km_horizontal

Kysucké múzeum v Čadci už po štvrtýkrát vyhradilo časť vo svojom pláne činnosti na rôzne edukačné a interaktívne podujatia pre mládež s integráciou znevýhodnených detí. Touto aktivitou bude realizácia tvorivých dielní v rámci projektu „Na skle maľované“. Časť tvorivých dielní sa bude realizovať v mesiaci jún 2017 v špeciálnych školách v Čadci, v Turzovke a Kysuckom Novom meste. 

zsk_logo logo fpu02 logo_km_horizontal

Najnovšia publikácia Kysuckého múzea Matej Bel: Turčianska stolica vydaná v rámci edície Zlatý fond Kysuckého múzea, vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia, čitateľom prináša nový preklad Vedomostí Turčianskej stolice tvoriacich súčasť komplexnejšieho a rozsiahlejšieho diela Historicko-zemepisné vedomosti o novom Uhorsku od slovenského polyhistora a učenca Mateja Bela.

zsk_logost_znak_s_logom_a_podporou_1logo_km_horizontal

Funkčná obnova náhonu na mlyn a pílu z Klubiny

Kysucké múzeum v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, má v správe štyri vysunuté expozície, medzi ktoré patrí aj Skanzen v Novej Bystrici –Vychylovke.

zsk_logost_znak_s_logom_a_podporou_1logo_km_horizontal

- Výmena strešnej krytiny na objekte Mlyn a píla z Klubiny


Kysucké múzeum v Čadci, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, má vo svojej správe aj Skanzen vo Vychylovke, kde sa nachádza 34 objektov ľudovej architektúry. Medzi ne patrí aj technická stavba mlyn a píla z obce Klubina, ktorá sa uvádzala do pohybu vodným kolesom.

zsk_logost_znak_s_logom_a_podporou_1logo_km_horizontal

Kysucké múzeum v Čadci začína realizovať projekty Ministerstva kultúry SR

  • Funkčná obnova náhonu k objektu  Mlyn a píla z Klubiny
  • Výmena strešnej krytiny na objekte Mlyn a píla z Klubiny

zsk_logost_znak_s_logom_a_podporou_1logo_km_horizontal


Kysucké ľudové piesne sú súčasťou kultúrneho dedičstva Slovenska. Najmä tematickou rôznorodosťou, krásou, nápevov, bohatstvom ľudovej slovesnosti, metrorytmickými osobitosťami, ako aj tonalitou a ambitusom sa radia medzi najkrajšie klenoty tradičnej hudobnej kultúry Slovákov.

zsk_logost_znak_s_logom_a_podporou_1logo_km_horizontal

Kysucké múzeum v Čadci vydalo v poradí šiesty zväzok edície Zaniknuté koľaje, ktorý opäť  približuje niekoľko unikátnych zjednotených do fenoménu lesných železníc stavaných od konca 19. storočia v réžii obchodných spoločností, v tomto konkrétnom prípade viažucich sa na podnikanie obchodníka s drevom J. Ph. Glesingera.

zsk_logost_znak_s_logom_a_podporou_1logo_km_horizontal

Končiaci rok 2014 bol pre Kysucké múzeum v Čadci z hľadiska vlastnej vydavateľskej činnosti mimoriadne plodným obdobím. Múzeu sa poradilo vydať celkovo 8 publikácií dotýkajúcich sa svojou tematikou najmä regiónu Kysúc i okolitých oblastí. Múzeum  zavŕšilo úspešné vydavateľské obdobie vydaním viacerých zaujímavých monografií, ako napríklad: Matej Bel: Liptovská stolica, Pola Negri: Známa i neznáma či Ľudové piesne z Kysúc a spoločne s nimi prichádza na kysucký čitateľský trh i očakávaný Zborník Kysuckého múzea prezentujúci tohtoročnú vedeckú a výskumnú činnosť najväčšej kysuckej kultúrnej inštitúcie.

zsk_logost_znak_s_logom_a_podporou_1logo_km_horizontal

Kysucké múzeum má za sebou mimoriadne úspešný vydavateľský rok. V priebehu tohto obdobia vydalo  celkovo 8 knižných titulov. Posledný vydaný titul Kysuckého múzea s názvom Matej Bel: Liptovská stolica však predstavuje viac než dôstojné zavŕšenie úspešnej vydavateľskej etapy. Vydaním tejto publikácie múzeum slovenskému čitateľovi prináša v poradí šiesty kompletný slovenský preklad časti slávneho monumentálneho diela Historicko-geografické Vedomosti o súvekom Uhorsku (alebo iba skrátene Vedomosti) od slovenského polyhistora a učenca Mateja Bela, v ktorom jeho autor jedinečným spôsobom opísal všetkých 48 stolíc vtedajšieho Uhorska.