Zborník Kysuckého múzea je jediným vedecko – odborným časopisom vychádzajúcim na Kysuciach. Prezentuje štúdie, články a materiály z oblasti prírodných a spoločenských vied, ktoré sú odrazom vedecko-výskumnej činnosti v regióne. Okrem odborných pracovníkov múzea prispievajú doň aj externí spolupracovníci. Nadväzuje na sedem ročníkov zborníka Správy a informácie Kysuckého múzea, vychádzajúce od roku 1977 a jedno číslo Zborníka Kysuckého múzea, ktoré vyšlo v roku 1989. Zborník Kysuckého múzea začal opäť vychádzať v roku 2004. 


Zborník Kysuckého múzea v Čadci - 11/2008

 Z obsahu:
Spoločenské vedy
Etnografia

Kontrik, A.: Zvyky pri vojenskom odvode a rukovaní na Kysuciach v 1 polovici 20. storočia.

Markech, P.: Narodenie dieťaťa na Kysuciach od začiatku 20. storočia.

Priečko, M.: prejavy spoločenskej emancipácie v dolnokysuckých odľahlých sídlach.

Šusteková, I.: Pašovanie ako špecifické doplnkové zametnanie na Kysuciach v prvej polovici 20. storočia.

História

Hudecová, A.: Mestská kniha Čadce - neznámy archívny dokument.

Lacko, R.: Mlyny a píly v Turzovke v najstaršom období.

Velička, D.: Kysuce v Belových Notíciách.

Paráčová, A.: Spory Sliezska a Uhorska o štátnu hranicu na Kysuciach do konca 18. storočia.

Žilinčík, I. Obsadenie časti Kysúc Poľskom v novembri 1938 ako vyvrcholenie poľských územných nárokov v  medzivojnovom období 20. storočia.

 
 
Zborník Kysuckého múzea v Čadci - 12/2009

Sample Image

Z obsahu:
Spoločenské vedy

Archeológia
Majerčíková, D.: Lužická kultúra na Kysuciach.
Etnografia
Kontrik, A.: Dokumenty drotárov z Kysúc potrebné na vykonávanie drotárstva v medzivojnovom období.
Kontrik, A.: Chov hospodárskych zvierat na horných Kysuciach.
Markech, P.: Stále vykurovacie zariadenia ich vývoj a vplyv na zmeny interiéru v kysuckých chalupách.
Markech, P.: Skanzen pre 21. storočie.
História
Jablonický, V.: Pola Negri: e/migrujúci otcovia a dcéry a ich mýty.
Jesenský, M.: Alchymistický rukopis Ondreja Smoczkého.
Matula, P.: Zabratie severných Kysúc Poľskom v roku 1938 a ich navrátenie Slovensku v roku 1939.
Špánik, J.: Rekonštrukcia historickej lesnej úvraťovej železnice – úsek: km 3,600 – 7,657 (sedlo Beskyd).
Turóci, M.: Priebeh a sociálne dôsledky Veľkej hospodárskej krízy v okrese Čadca.
Turóci, M: Dejiny poľnohospodárstva vo vybraných obciach horných Kysúc.
Turóci, M: Vykurovacie telesá vo valašských kolibách.
Jazykoveda
Ramšáková, A.: Hláskoslovie goralských nárečí v obci Čierne, Oščadnica, Skalité.


Cena: 7,00 EUR

 

Zborník Kysuckého múzea v Čadci - 13/2010

zbornik_km_13_2010Spoločenské vedy

Archeológia:

MAJERČÍKOVÁ, Danka: Lužické pohrebisko v Hornom Vadičove.

Etnografia:

KONTRIK, Alojz: Odev drotárov z Kysúc (od polovice 19. storočia do 30. rokov 20. Storočia).

KONTRIK, Alojz: Výrobky drotárov z Kysúc (19. storočie – medzivojnové obdobie).

MARKECH, Pavol: V tieni Rakovských mohykánov.

ŠUSTEKOVÁ, Ivana: Vybrané aspekty adaptácie migrantov z Kysúc v Radošinskej doline v 2. polovici 20. storočia. História:

JESENSKÝ, Miloš: Wehrmacht a jednotky SS na Kysuciach.

MATULA, Pavol: Cirkevná správa na Poľskom zabraných územiach Kysúc v rokoch 1938 – 1939.

TURÓCI, Martin: Komunistická strana Československa v okrese Čadca v rokoch 1923 – 1938.

Dejiny vedy a techniky:

HALLOŇ, Ľudovít: Spolupráca Slovenska s regiónom Ostravska v hutníctve a strojárstve po roku 1945.

FALISOVÁ, Anna – MOROVICSOVÁ, Eva: Opatrenia zamerané na likvidáciu trachómu na Slovensku.

JESENSKÝ, Miloš: Alchymistické dielo Mikuláša Oláha?

SABOL, Miroslav: Elektrifikácia severozápadného Slovenska v prvej polovici 20. storočia.

TURÓCI, Martin: Eugene Andrew Cernan a jeho vesmírne misie.

ŽILINČÍK, Ivan: Lesná železnica Ilava – Zliechov – Gápel.

Ochrana kultúrneho dedičstva:

MUNDIER, Jozef – PODOLÁKOVÁ, Ľubica: Neskorogotická Madona s dieťaťom z Krásna nad Kysucou.

SOBČÁK, Jozef: Výstavba multifunkčného objektu vstupného terminálu – stanice Skanzen Vychylovka.

Študentské práce:

GIERTLOVÁ, Zuzana: Komparácia vzťahu k domácim zvieratám v obci Turzovka.

HABĽÁKOVÁ, Mária: Mýtus 1. ČSR v hospodárskej a sociálnej oblasti so zreteľom na Kysuce.

 

 

Kysuce v XX. storočí. The Kysuce in the 20th centrury. 2012

kysuce_v_xx.storociZ obsahu:

MATULA, Pavol: Severné Kysuce pod poľskou správou 1938 – 1939.

JESENSKÝ, Miloš – TURÓCI, Martin: Kysuce v období Slovenského štátu.

SABOL, Miroslav: Nosný priemysel na Kysuciach v prvej polovici 20. storočia.

HALLON, Ľudovít: Vojnové škody na severozápadnom Slovensku 1944 – 1945.

KRÁLIKOVÁ, Blanka: Rudolf Matter a jeho vklad do kysuckej histroriografie.

LIŠČÁK, Marián: Vysťahovalectvo do USA z oblasti východných Kysúc v období prvej štvrtiny 20. storočia.

MARKECH, Pavol: Tradičné bývanie na Kysuciach v prvej polovici 20. storočia a jeho kontexty s minulosťou.

KUBICA, Peter: Kysucká literatúra v 20. storočí.

KLIEŠTIKOVÁ, Jana: Ján Haranta v kontexte kysuckej literatúry 20. storočia.

KONTRIK, Alojz: Sociálna situácia drotárov z Kysúc v medzivojnovom období.


Cena:7,00 EUR

 

Zborník Kysuckého múzea v Čadci - 15/2013
zbornik_km_c.15rok_2013Z obsahu:

Archeológia

MAJERČÍKOVÁ, Danka – SAMUEL, Marián – FURMAN, Martin: Zaniknutý stredoveký kostol v Radoli – Koscelisku.

História a etnografia

BUCHTA, Adam.: Balašovci a Kysuce do roku 1323.

MARKECH, Pavol: Príspevok k histórii a etnografii Horného Považia so zreteľom na obec Svederník.

PARÁČOVÁ, Andrea: Suňogovci a Kysucké Nové Mesto (urbáre, kontrakty, privilégiá).

TURÓCI, Martin: Znaky a erby kysuckých miest a obcí I. (okres Čadca).

SOBOLA, Marek: Obce farnosti Veľká Divina a ich symbolika (1. pol. 18. – 2. pol. 19. storočia).

KONTRIK, Alojz: Kysučania v 71. pešom pluku počas 1. svetovej vojny.

KOTVASOVÁ, Helena: Kováčske remeslo v Bystrickej doline po roku 1920.

Dejiny vedy a techniky

JESENSKÝ, Miloš: Geber (Latinus) v zbierkach Oravského múzea.

PAUKOVÁ, Veronika: Vybrané aspekty železničnej dopravy na Kysuciach vo svetle pamätných kníh z medzivojnového obdobia.

Ochrana zbierkového fondu

JURIŠ, Peter: Horizontálne kováčske mechy datované 1827.

Personálie

PAUKOVÁ, Veronika: 100. výročie narodenia Viliama Galvánka.


Cena: 21,00 EUR

 

Zborník Kysuckého múzea v Čadci 16/2014

zbornik_kysuckeho_muzea_c.16_z_roku_2014Z obsahu:

Environmentálna história

HRONČEK, P.: Historická krajina a environmentálne dejiny krajiny.

HRONČEK, P.: Možnosti využitia interdisciplinárnych výskumných metód v histórii, pri výskume historickej krajiny a historických krajinných prvkov.

MAJERČÍKOVÁ, D.: Archeobotanické nálezy z archeologických lokalít na Kysuciach.

PARÁČOVÁ, A.: Valašské a kopaničiarske osídľovanie Kysúc a jeho vplyv na krajinu v 16. až 18. storočí.

JESENSKÝ, M.: Zemetrasenia a povodne v dejinách Horného Považia a okolia.

TURÓCI, M.: Kysuca a jej premeny. Transformácia vodného toku.

PAUKOVÁ, V.: Povodne v roku 1925 a ich dôsledky na Kysuciach.

KRŮL, M.: Vojensko-strategický význam Jablunkovského průsmyku a jeho vlyv na utváření kulturní krajiny.

ONDŘEKA, Z.: Změny v krajine při výstavbě Košicko-Bohumínské dráhy.

GLOMBOVÁ, J.: Rozvoj silniční infrastruktury a její vliv na regionální faunu.

KOTVASOVÁ, H.: Drevo a jeho všestranné využitie v každodennom živote našich predkov.

HALLON, Ľ.: Modernizácia priemyslu a životné prostredie severozápadného Slovenska v medzivojnovom období na príklade vápenky Varín.

SABOL, M.: Výstavba elektrární na severozápadnom Slovensku a ich dopad na životné prostredie.

HOLLÝ, K.: Vzťahy Československa a Poľska pri ochrane prírody v medzivojnovom období: K projektu pohraničných národných parkov s dôrazom na Vysoké Tatry.

FALISOVÁ, A. – CAPÍKOVÁ, S.: Zdravotné problémy a životné prostredie na Kysuciach v minulosti.

História

BUCHTA, A.: Dominik a Ivanko – záhadní majitelia Krásna nad Kysucou.

MAJERČÍKOVÁ, D.: Šľachtické rody Vitulay a Maday z Čadce.

PARÁČOVÁ, A.: Rod Krušpier v Kysuckom Novom Meste.

ADAMČÍK, T.: Kaplan Ján Ondrisík a Kysuce do prvej polovice 19. storočia.

PARÁČOVÁ, A.: Ľudové školstvo na Kysuciach v rokoch 1918 – 1945.

Etnografia

KOTVASOVÁ, H.: Sezónne odchádzanie poľnohospodárskych robotníkov z Kysúc v 20. storočí.

Dejiny vedy a techniky

JESENSKÝ, M.: Peregrinatio per alchymiam: John Dee a Edward Kelley v strednej Európe.

Literárna história

BÁTOROVÁ, M.: Vzťah náboženstva a umenia v literatúre svetovej a slovenskej moderny.

KUBICA, P.: Pražská jar vs. Kysucká zima alebo rok 1968 v kysuckej literatúre.

HOLEŠTIAK, P.: Slovenský hlas proti moci.

JESENSKÝ, M.: Peter Jilemnický v službách komunistickej propagandy.

HUSÁRIK, D.: Zakázaná literatúra najlepšie chutí.

GAVLASOVÁ, G.: Život a dielo Antona Kompánka.


Cena: 17,00 EUR

 

Martin Slivka
etnofilm-martin_slivkaZborník príspevkov zo seminára venovaného M. Slivkovi
Etnofilm Čadca, 2005.
Z obsahu:

HANÁKOVÁ, Petra – SLIVKOVÁ, Oľga: Martin Slivka – životopisné údaje.

HANÁKOVÁ, Petra – SLIVKOVÁ, Oľga: Tvorba – umelecká a vedecká činnosť.

ĎURNÁ, Scarlett: Knižné diela v Kysuckej knižnici Čadca.

VRAŠTIAK, Štefan: Spomienka na stretnutie s Karolom Plickom r. 1969.

SLIVKOVÁ, Oľga: Spojila nás pieseň.

DEMO, Ondrej: Rozhlasová spolupráca s Martinom Slivkom.

PLITKOVÁ, Marcela: Martin Slivka ako vysokoškolský pedagóg.

OPARTY, Ján: Spomienka na Martina Slivku.

FERKLOVÁ, Daša – BLAHOVÁ, Eva: Fotografická tvorba M. Slivku v SNM v Martine.

JABLONICKÝ, Viliam: Martin Slivka v rámci Profilov slovenských dokumentaristov.

MARÁKY, Peter: Martin Slivka a čadčiansky Etnofilm.


Cena: 0,66 EUR

 

Kraslice v zbierach múzeí na Slovensku

Zborník príspevkov zo seminára v Kysuckom múzeu v Čadci z 21. marca 2007

Z obsahu:

CHORVÁTHOVÁ, Ľubica: PhDr. Adam Pranda, CSc. a výskum kraslíc na Slovensku.

KRIŠKOVÁ, Zdena: Duchovná kultúra prostredníctvom materiálnych artefaktov v polohe muzeálií (na príklade kraslice).

MEŠŠA, Martin: Kraslice v zbierke vzorov Ústredia ľudovej umeleckej výroby v Bratislave.
HOLBOVÁ, Katarína: Kraslice v zbierke Tekovského múzea.
TKÁČOVÁ, Monika: Veľkonočné vajíčka zo zbierok Podtatranského múzea v Poprade.

KOZÁKOVÁ, Katarína: Fačkovské kraslice v zbierkach Považského múzea v Žiline.

PANČUHOVÁ, Eva: Kraslice v zbierkovom fonde Slovenského národného múzea v Martine.

KONTRIK, Alojz: Zbierka kraslíc v Kysuckom múzeu v Čadci.


Cena: 7,34 EUR