pf 2018Milí priatelia,

prajeme Vám všetkým pokojné a milostiplné vianočné sviatky, aby ste ich prežili v láske a v porozumení, v kruhu svojich najbližších.
Nový rok 2018 nech Vám prinesie lásku, zdravie a porozumenie. Ďakujeme za spoluprácu a ústretovosť v roku 2017.