- po dvoch rokoch opäť v prvej úvrati
- návštevníci obdivujú unikátny úsek technickej pamiatky

- sadenie zemiakov bez mechaniky
- ľudové piesne nesúce sa skanzenom

- brány skanzenu i železnice opäť otvorené
- prekvapenie na trati

- o tvorivé dielne pri výstave Z rozprávky do rozprávky je veľký záujem
- z jednoduchých materiálov krásne diela

- kaštieľ v Radoli navštívili touroperátori až z Izraela
- na nádvorí kaštieľa sa uskutočnila kysucká veľkonočná oblievačka

- v Kaštieli Radoľa sa predstavia divadelné bábky
- kúzelná výstava Z rozprávky do rozprávky

 

- zima vo Vychylovke opäť udiera plnou silou
- kalamitná situácia v Múzeu kysuckej dediny

- na výrobe mamutice sa podieľal okrem pracovníkov múzea aj externista  
- ako si zariadiť deň voľna a pritom nezameškať robotu

- posledný muž na Mesiaci oslavuje jubileum 75 rokov
- Eugene A. Cernan je na slovenské korene hrdý