Kysucké múzeum

Kysucké múzeum v Čadci je špecializované regionálne kultúrne zariadenie so zameraním na cieľavedomé zhromažďovanie, ochranu, vedecké a odborné spracovávanie a sprístupňovanie hmotných dokladov so zameraním na múzejnú dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti, vedy a techniky, kultúry a umenia na území Kysúc, od prvých stôp osídlenia až po súčasnosť.

 

Čítať ďalej...

Výstavy:

Príroda Kysúc a život v nej – do 27. 6. 2021 

Koleso – vedecká hračkado 1. 6. 2021

Hlávka do krásy odetá  (17.5. - 31.10.2021) 

Kaleidoskop  (6. 6. – 31. 10. 2021 )

Hasiči na Kysuciach (14. 11. 2021)

Anjel – symbol Vianoc  (14. 11. 2021 – 31.1.2022) 

 

Sprievodné podujatia

Lucie

10. 12. 2021

Chodenie Lucií po meste Čadca v podaní členov folklórnych skupín

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!