Kysucké múzeum v Čadci

Kysucké múzeum v Čadci je špecializované regionálne kultúrne zariadenie so zameraním na cieľavedomé zhromažďovanie, ochranu, vedecké a odborné spracovávanie a sprístupňovanie hmotných dokladov so zameraním na múzejnú dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti, vedy a techniky, kultúry a umenia na území Kysúc, od prvých stôp osídlenia až po súčasnosť.

 

Čítať ďalej...

Výstavy:

Príroda Kysúc a život v nej – do 27. 6. 2021 

Koleso – vedecká hračkapredĺžená do 2. mája

Jar už klope na dvere (14.2. 2021- 7.4.2021) - veľkonočná predajná výstava 

Numizmatika v našich zbierkach (7.2.2021 – 9.5.2021)

Hlávka do krásy odetá  (17.5. - 31.10.2021) 

Svet farebných kociek - výstava lega (6. 7. - 6. 11. 2021) 

Haló, prosím?! (10. 5.  – 31. 8. 2021)

Kaleidoskop  (6. 9. – 31. 10. 2021 )

Hasiči na Kysuciach (14. 11. 2021)

Anjel – symbol Vianoc  (14. 11. 2021 – 31.1.2022) 

 

Sprievodné podujatia

Fašiangový sprievod mestom Čadca

16. 2. 2021

Sprievod fašiangových masiek mestom Čadca v podaní folklórnych skupín regiónu Kysúc

Morena, Morena, kde si prebývala ...

31. 3. 2021

Vynášanie Moreny  – sprievod mestom Čadca

Lucie

10. 12. 2021

Chodenie Lucií po meste Čadca v podaní členov folklórnych skupín

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!