Kysucké múzeum v Čadci

Kysucké múzeum v Čadci je špecializované regionálne kultúrne zariadenie so zameraním na cieľavedomé zhromažďovanie, ochranu, vedecké a odborné spracovávanie a sprístupňovanie hmotných dokladov so zameraním na múzejnú dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti, vedy a techniky, kultúry a umenia na území Kysúc, od prvých stôp osídlenia až po súčasnosť.

 

Čítať ďalej...

Výstavy:

Čepiec - pýcha vydatej ženy

15. 11. 2017 - 31. 1. 2018

Výstava prináša viac ako 100 čepcov z 33 dedín zo štyroch regiónov stredoslovenského kraja, v spolupráci so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici.

 

Ľudový odev na Kysuciach

14. 1. – 31. 8. 2018

Výstava krojov - spracovanie, šitie a čistenie - zo zbierok Kysuckého múzea v Čadci.

 

To vajíčko maľované - to je z lásky darované

19. 2. - 3. 4. 2018

Veľkonočná výstava kraslíc, medovníkov a dekoratívnych predmetov od ľudových výrobcov z Kysúc, spojená s predajom + veľkonočná sakrálna tvorba Jozefa Práznovského zo Žiliny.

 

IGRAČEK

16. 4. – 31. 8. 2018

Výstava stavebnice IGRAČEK.

 

Letci na dvoch krídlach

7. 9. - 12. 11. 2018

Výstava v spolupráci so SMOPaJ Liptovský Mikuláš, priblíži skupinu letcov so zaujímavým prispôsobením každému prostrediu, ako aj závažný medicínsky problém, akým je napríklad malária, ktorý trápi ľudstvo od počiatku existencie.

 

Betlehemy ako ich nepoznáme

26. 11. 2018 - 31. 1. 2019

Výstava betlehemov zo súkromnej tvorby p. Jozefa Práznovského.

 

Sprievodné podujatia:

Fašiangový sprievod mestom Čadca

13. 2. 2018

Sprievod fašiangových masiek mestom Čadca v podaní folklórnych skupín z regiónu Kysúc.


Morena, Morena, kde si prebývala...

21. 3. 2018

Vynášanie Moreny  – sprievod mestom Čadca.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!