Kysucké múzeum v Čadci

Kysucké múzeum v Čadci je špecializované regionálne kultúrne zariadenie so zameraním na cieľavedomé zhromažďovanie, ochranu, vedecké a odborné spracovávanie a sprístupňovanie hmotných dokladov so zameraním na múzejnú dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti, vedy a techniky, kultúry a umenia na území Kysúc, od prvých stôp osídlenia až po súčasnosť.

 

Čítať ďalej...

IMG 3710S Veľkou nocou neoddeliteľne súvisia zvyky, z ktorých k typickým patrí aj dávanie ozdobených vajíčok mládencom na Veľkonočný pondelok za polievanie a vyšibanie dievčat. 

                                         
Stromy a všeobecne zeleň zohrávala od dávnych čias pri rôznych významných momentoch roka, zásadnú magickú a prosperitnú úlohu. Stavanie mája patrilo po stáročia k veľmi obľúbeným zvykom, známym nielen z územia Slovenska.

                Pastierstvo a salašníctvo na Kysuciach súviselo so spôsobom osídľovania tohto územia v 16. až 18. storočí valaskou kolonizáciou. Valasi prinášali nové spôsoby obhospodarovania horských plôch, spracovanie lesných a horských produktov.

morena 15 dfs kelcovan 2014
Kysucké múzeum v Čadci
, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, každoročne pripravuje  podujatie, ktoré sa nesie pod názvom Morena, Morena, kde si prebývala.

Výstavy:

Drotári a drotárstvo

16. 9. 2019 - 26. 1. 2020

Výstava predstaví život a prácu drotárov, vrátane ich materiálového vybavenia a sortimentu výrobkov. Výstava zo zbierok Kysuckého múzea v Čadci, doplnená textami z Národopisného múzea Národného múzea v Prahe a fotodokumentáciou z Považského múzea v Žiline.

 

Cesta na Mesiac

13. 1. – 1. 3. 2020

Autorská výstava Pavla Horňáka z Košíc, doplnená zbierkami KM Čadci, STM Košice a exponátmi z obce Vysoká nad Kysucou.

 

Lokomotívy tak trochu inak

2. 2. - 30. 4. 2020

Výstava modelov lokomotív od p. Jána Nováka.

 

Maľované vajíčko

8. 3. – 15. 4. 2020

Výstava veľkonočných kraslíc a dekoratívnych predmetov.

 

Keď sme boli deti

20. 5. - 3. 9. 2020

Výstava zo zbierok Kysuckého múzea v Čadci.

 

Za čiernym Slnkom

1. 6. - 31. 8. 2020

Banerová výstava astronomických fotografií v spolupráci s Krajskou hvezdárňou v Žiline.

 

Užitočná krása dreva

 5. 6. - 30. 10. 2020

Predajná výstava drevených ručne dlabaných misiek, nádob a iných úžitkových predmetov MUDr. Jozefa Marca.

 

Koleso - vedecká hračka

6. 9. - 31. 10. 2020

Interaktívna výstava vedeckých hračiek, hlavolamov a fyzikálnych experimentov.

 

Príroda Kysúc a život v nej

6. 9. - 16. 11. 2020

Výstava v spolupráci s Lesmi SR, CHKO Kysuce a Poľovníckym združením v regióne Kysúc.

 

Maľujeme zimu

11. 10. 2020 - 31. 1. 2021

Výstava prác výtvarníkov Kysúc, spojená s workshopmi "Maľujeme zimu".

 

Anjel - symbol Vianoc

29. 11. 2020 - 31. 1. 2021

Súťažná výstava detských výtvarných prác, spojená s tvorivými dielňami "Urobím si anjela".

 

Sprievodné podujatia:

Fašiangový sprievod mestom Čadca

25. 2. 2020

Sprievod fašiangových masiek mestom Čadca v podaní folklórnych skupín z regiónu Kysúc.

 

Morena, Morena, kde si prebývala...
1. 4. 2020

Vynášanie Moreny - sprievod mestom Čadca.

 

Lucie
11. 12. 2020

Chodenie Lucií po meste Čadca v podaní členov folklórnych skupín.

 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!