Kysucké múzeum v Čadci

Kysucké múzeum v Čadci je špecializované regionálne kultúrne zariadenie so zameraním na cieľavedomé zhromažďovanie, ochranu, vedecké a odborné spracovávanie a sprístupňovanie hmotných dokladov so zameraním na múzejnú dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti, vedy a techniky, kultúry a umenia na území Kysúc, od prvých stôp osídlenia až po súčasnosť.

 

Čítať ďalej...

Výstavy:

Čepiec - pýcha vydatej ženy

15. 11. 2017 - 31. 1. 2018

Výstava prináša viac ako 100 čepcov z 33 dedín zo štyroch regiónov stredoslovenského kraja, v spolupráci so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici.

 

Ľudový odev na Kysuciach

14. 1. – 31. 8. 2018

Výstava krojov - spracovanie, šitie a čistenie - zo zbierok Kysuckého múzea v Čadci.

 

To vajíčko maľované - to je z lásky darované

19. 2. - 3. 4. 2018

Veľkonočná výstava kraslíc, medovníkov a dekoratívnych predmetov od ľudových výrobcov z Kysúc, spojená s predajom + veľkonočná sakrálna tvorba Jozefa Práznovského zo Žiliny.

 

IGRAČEK

16. 4. – 31. 8. 2018

Výstava stavebnice IGRAČEK.

 

MLÁĎATÁ

7. 9. - 12. 11. 2018

Výstava v spolupráci so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Priblíži rodinný život stavovcov a bezstavovcov a starostlivosť o mláďatá.

 

Betlehemy ako ich nepoznáme

26. 11. 2018 - 31. 1. 2019

Výstava betlehemov zo súkromnej tvorby p. Jozefa Práznovského.

 

Sprievodné podujatia:

Fašiangový sprievod mestom Čadca

13. 2. 2018

Sprievod fašiangových masiek mestom Čadca v podaní folklórnych skupín z regiónu Kysúc.


Morena, Morena, kde si prebývala...

21. 3. 2018

Vynášanie Moreny  – sprievod mestom Čadca.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!