Kysucké múzeum v Čadci

Kysucké múzeum v Čadci je špecializované regionálne kultúrne zariadenie so zameraním na cieľavedomé zhromažďovanie, ochranu, vedecké a odborné spracovávanie a sprístupňovanie hmotných dokladov so zameraním na múzejnú dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti, vedy a techniky, kultúry a umenia na území Kysúc, od prvých stôp osídlenia až po súčasnosť.

 

Čítať ďalej...

IMG 3710S Veľkou nocou neoddeliteľne súvisia zvyky, z ktorých k typickým patrí aj dávanie ozdobených vajíčok mládencom na Veľkonočný pondelok za polievanie a vyšibanie dievčat. 

Prečítajte si zaujímavosti z výskumu etnológa Kysuckého múzea v Čadci PhDr. Alojza Kontrika.

Výzdoba znásobovala magické účinky

Vajíčko bolo od pradávna symbolom plodnosti, znovuzrodenia, života, bohatstva, príchodu jari a jeho škrupina symbolizovala pocit bezpečia. Biela farba bola u našich predkov farbou smútočnou, preto sa začalo vajce oživovať farbami, aby sa prebudilo. Pôvodne ho namáčali do červenej farby – farby krvi a života. Silu vajíčka umocňovali ešte symbolmi, z ktorých sa vyvinuli rôzne ornamenty. Výzdoba znásobovala jeho magické účinky, čo sa stalo základom zdobenia vajec, ktoré dodnes patria k jedným z najstarších a esteticky najpôsobivejších umeleckých prejavov ľudovej kultúry.

Najstaršie maľované vajíčka sú známe z pohrebísk v Prednej Ázii z polovice 3. tisícročia p. n. l. Na slovanských obetištiach, a najmä v hroboch, sa našli ornamentom zdobené biele aj farebné škrupinky, i vajíčka z mramoru a z hliny. Na našom území boli škrupinky objavené v slovanských hroboch zo 7. storočia v Devínskej Novej Vsi, na ktorých bolo zreteľné červené zafarbenie.

Pôvod názvu maľovaného vajíčka sa odvodzoval od toho, že sú krásne alebo od ich krášlenia (maľovania). Pravdepodobnejšie však súvisí s ruským „krasnyj“, čo znamená červený. Pomenovanie veľkonočného vajíčka – kraslica – sa do ľudovej reči dostalo až na konci 19. storočia, keď sa začali organizovať národopisné výstavy a pôvodné veľkonočné vajíčko sa premenilo na prázdnu omaľovanú vaječnú škrupinu.