Vstupenka
dospelá osoba                        3,00 €
deti do 6 rokov                        zadarmo
deti 7 – 15 rokov                     1,50 € 
žiaci, študenti do 26 rokov    1,50 € 
dôchodcovia nad 60 rokov    1,50 €
osoba ZŤP                                1,50 €
osoba/sprievod ZŤP-S            zadarmo

Rodinná vstupenka 
2 dospelí + 1 a viac detí          7,50 €

Skupiny
Školské zájazdy, MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, letné tábory 
10 - 20 osôb                         1,50 €/osoba + 1x dozor (učiteľ) – zadarmo
nad 20 osôb                         1,50 €/osoba + 2x dozor (učiteľ) – zadarmo

Špeciálne zľavy
- zamestnanci múzeí v SR po predložení platného preukazu ZMS – zadarmo
- novinársky preukaz - voľný vstup len v prípade, keď novinár robí reportáž na základe našej objednávky alebo návštevu má odsúhlasenú riaditeľom KM (všetko v písomnej forme)
- policajný preukaz - voľný vstup len pri zásahu, vyšetrovaní prípadu, v opačnom prípade policajný preukaz neoprávňuje k voľnému vstupu, platí plné vstupné
- 50% zľava pre držiteľov preukazu ITIC s platnou prolongačnou známkou (po predložení)
- voľný vstup (symbolické vstupné) 0,01 €. Voľným vstupom sa rozumie výherná vstupenka v súťaži, alebo voľný vstup udelený riaditeľom Kysuckého múzea v Čadci. Voľný vstup je jednorázový, platí vždy len na jeden vstup do danej expozície a má vymedzenú dobu platnosti

Vstupenka
dospelá osoba                        3,00 €
deti do 6 rokov                        zadarmo
deti 7 – 15 rokov                     1,50 € 
žiaci, študenti do 26 rokov    1,50 € 
dôchodcovia nad 60 rokov    1,50 €
osoba ZŤP                                1,50 €
osoba/sprievod ZŤP-S            zadarmo

Rodinná vstupenka 
2 dospelí + 1 a viac detí          7,50 €

Skupiny
Školské zájazdy, MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, letné tábory 
10 - 20 osôb                         1,50 €/osoba + 1x dozor (učiteľ) – zadarmo
nad 20 osôb                         1,50 €/osoba + 2x dozor (učiteľ) – zadarmo 

Špeciálne zľavy
- zamestnanci múzeí v SR po predložení platného preukazu ZMS – zadarmo
- novinársky preukaz - voľný vstup len v prípade, keď novinár robí reportáž na základe našej objednávky alebo návštevu má odsúhlasenú riaditeľom KM (všetko v písomnej forme)
- policajný preukaz - voľný vstup len pri zásahu, vyšetrovaní prípadu, v opačnom prípade policajný preukaz neoprávňuje k voľnému vstupu, platí plné vstupné
- 50% zľava pre držiteľov preukazu ITIC s platnou prolongačnou známkou (po predložení)
- voľný vstup (symbolické vstupné) 0,01 €. Voľným vstupom sa rozumie výherná vstupenka v súťaži, alebo voľný vstup udelený riaditeľom Kysuckého múzea v Čadci. Voľný vstup je jednorázový, platí vždy len na jeden vstup do danej expozície a má vymedzenú dobu platnosti

Vstupenka
dospelá osoba                        7,00 €
deti do 6 rokov                        zadarmo
deti 7 – 15 rokov                     3,50 € 
žiaci, študenti do 26 rokov    3,50 € 
dôchodcovia nad 60 rokov    3,50 €
osoba ZŤP                                3,50 €
osoba/sprievod ZŤP-S            zadarmo

Rodinná vstupenka 
2 dospelí + 1 a viac detí          17,50 €

Skupiny
Školské zájazdy, MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, letné tábory 
10 - 20 osôb                         3,50 €/osoba + 1x dozor (učiteľ) – zadarmo
nad 20 osôb                         3,50 €/osoba + 2x dozor (učiteľ) – zadarmo

Občania s trvalým pobytom v Novej Bystrici
dospelá osoba (po predložení občianskeho preukazu)   3,00 €
deti 7 – 15 rokov (po predložení kartičky poistenca)      1,50 € 

Zakúpenie vstupenky je možné aj platobnou kartou.

Špeciálne zľavy
- zamestnanci múzeí v SR po predložení platného preukazu ZMS – zadarmo
- novinársky preukaz - voľný vstup len v prípade, keď novinár robí reportáž na základe našej objednávky alebo návštevu má odsúhlasenú riaditeľom KM (všetko v písomnej forme)
- policajný preukaz - voľný vstup len pri zásahu, vyšetrovaní prípadu, v opačnom prípade policajný preukaz neoprávňuje k voľnému vstupu, platí plné vstupné
- 50% zľava pre držiteľov preukazu ITIC s platnou prolongačnou známkou (po predložení)
- voľný vstup 0 €. Voľným vstupom sa rozumie výherná vstupenka v súťaži, alebo voľný vstup udelený riaditeľom Kysuckého múzea v Čadci. Voľný vstup je jednorázový, platí vždy len na jeden vstup do danej expozície a má vymedzenú dobu platnosti

Vstupenka na motorovú lokomotívu podľa výlukového cestovného poriadku (trasa stanica Skanzen - stanica Chmúra a späť)
dospelá osoba                        5,00 €
deti do 6 rokov                        zadarmo
deti 7 – 15 rokov                     2,50 € 
žiaci, študenti do 26 rokov     2,50 € 
dôchodcovia nad 60 rokov    2,50 €
osoba ZŤP                                2,50 €
osoba/sprievod ZŤP-S            zadarmo

Rodinná vstupenka 
2 dospelí + 1 a viac detí          12,50 €

Skupiny
Školské zájazdy, MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, letné tábory 
10 - 20 osôb                         2,50 €/osoba + 1x dozor (učiteľ) – zadarmo
nad 20 osôb                         2,50 €/osoba + 2x dozor (učiteľ) – zadarmo

Zakúpenie vstupenky je možné aj platobnou kartou.

Špeciálne zľavy
- zamestnanci múzeí v SR po predložení platného preukazu ZMS – zadarmo
- novinársky preukaz - voľný vstup len v prípade, keď novinár robí reportáž na základe našej objednávky alebo návštevu má odsúhlasenú riaditeľom KM (všetko v písomnej forme)
- policajný preukaz - voľný vstup len pri zásahu, vyšetrovaní prípadu, v opačnom prípade policajný preukaz neoprávňuje k voľnému vstupu, platí plné vstupné
- 50% zľava pre držiteľov preukazu ITIC s platnou prolongačnou známkou (po predložení)
- voľný vstup (symbolické vstupné) 0,01 €. Voľným vstupom sa rozumie výherná vstupenka v súťaži, alebo voľný vstup udelený riaditeľom Kysuckého múzea v Čadci. Voľný vstup je jednorázový, platí vždy len na jeden vstup do danej expozície a má vymedzenú dobu platnosti

Vstupenka do stálych expozícií a na výstavy (celý kaštieľ)

dospelá osoba                        4,00 €
deti do 6 rokov                        zadarmo
deti 7 – 15 rokov                     2,00 €
žiaci, študenti do 26 rokov     2,00 €
dôchodcovia nad 60 rokov     2,00 €
osoba ZŤP                                2,00 €
osoba/sprievod ZŤP-S           zadarmo

Rodinná vstupenka 
2 dospelí + 1 a viac detí          10,00 €

Skupiny
Školské zájazdy, MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, letné tábory 
10 - 20 osôb                         2,00 €/osoba + 1x dozor (učiteľ) – zadarmo
nad 20 osôb                         2,00 €/osoba + 2x dozor (učiteľ) – zadarmo

Vstupenka na výstavy

dospelá osoba                         3,00 €
deti do 6 rokov                         zadarmo
deti 7 – 15 rokov                     1,50 € 
žiaci, študenti do 26 rokov     1,50 € 
dôchodcovia nad 60 rokov    1,50 €
osoba ZŤP                               1,50 €
osoba/sprievod ZŤP-S           zadarmo

Rodinná vstupenka 
2 dospelí + 1 a viac detí          7,50 €

Skupiny
Školské zájazdy, MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, letné tábory 
10 - 20 osôb                         1,50 €/osoba + 1x dozor (učiteľ) – zadarmo
nad 20 osôb                         1,50 €/osoba + 2x dozor (učiteľ) – zadarmo

Špeciálne zľavy
- zamestnanci múzeí v SR po predložení platného preukazu ZMS – zadarmo
- novinársky preukaz - voľný vstup len v prípade, keď novinár robí reportáž na základe našej objednávky alebo návštevu má odsúhlasenú riaditeľom KM (všetko v písomnej forme)
- policajný preukaz - voľný vstup len pri zásahu, vyšetrovaní prípadu, v opačnom prípade policajný preukaz neoprávňuje k voľnému vstupu, platí plné vstupné
- 50% zľava pre držiteľov preukazu ITIC s platnou prolongačnou známkou (po predložení)
- voľný vstup (symbolické vstupné) 0,01 €. Voľným vstupom sa rozumie výherná vstupenka v súťaži, alebo voľný vstup udelený riaditeľom Kysuckého múzea v Čadci. Voľný vstup je jednorázový, platí vždy len na jeden vstup do danej expozície a má vymedzenú dobu platnosti