Vstupenka
dospelá osoba                        2,00 €
deti do 6 rokov                        zadarmo
deti 7 – 15 rokov                     1,00 € 
žiaci, študenti do 26 rokov    1,00 € 
dôchodcovia nad 60 rokov    1,00 €
osoba ZŤP                                1,00 €
osoba/sprievod ZŤP-S            zadarmo

Rodinná vstupenka 
2 dospelí + 3 a viac detí          6,00 €

Skupiny
Školské zájazdy, MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, letné tábory 
10 - 20 osôb                         1,00 €/osoba + 1x dozor (učiteľ) – zadarmo
nad 20 osôb                         1,00 €/osoba + 2x dozor (učiteľ) – zadarmo

Špeciálne zľavy
- zamestnanci múzeí v SR po predložení platného preukazu – zadarmo
- novinársky preukaz - voľný vstup len v prípade, keď novinár robí reportáž na základe našej objednávky alebo návštevu má odsúhlasenú riaditeľom KM (všetko v písomnej forme)
- policajný preukaz - voľný vstup len pri zásahu, vyšetrovaní prípadu, v opačnom prípade policajný preukaz neoprávňuje k voľnému vstupu, platí plné vstupné
- 50% zľava pre držiteľov preukazu ITIC s platnou prolongačnou známkou (po predložení)

Vstupenka
dospelá osoba                        2,00 €
deti do 6 rokov                        zadarmo
deti 7 – 15 rokov                     1,00 € 
žiaci, študenti do 26 rokov    1,00 € 
dôchodcovia nad 60 rokov    1,00 €
osoba ZŤP                                1,00 €
osoba/sprievod ZŤP-S            zadarmo

Rodinná vstupenka 
2 dospelí + 3 a viac detí          6,00 €

Skupiny
Školské zájazdy, MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, letné tábory 
10 - 20 osôb                         1,00 €/osoba + 1x dozor (učiteľ) – zadarmo
nad 20 osôb                         1,00 €/osoba + 2x dozor (učiteľ) – zadarmo

Špeciálne zľavy
- zamestnanci múzeí v SR po predložení platného preukazu – zadarmo
- novinársky preukaz - voľný vstup len v prípade, keď novinár robí reportáž na základe našej objednávky alebo návštevu má odsúhlasenú riaditeľom KM (všetko v písomnej forme)
- policajný preukaz - voľný vstup len pri zásahu, vyšetrovaní prípadu, v opačnom prípade policajný preukaz neoprávňuje k voľnému vstupu, platí plné vstupné
- 50% zľava pre držiteľov preukazu ITIC s platnou prolongačnou známkou (po predložení)

Vstupenka

dospelá osoba                        5,00 €
deti do 6 rokov                        zadarmo
deti 7 – 15 rokov                     2,50 € 
žiaci, študenti do 26 rokov    2,50 € 
dôchodcovia nad 60 rokov    2,50 €
osoba ZŤP                                2,50 €
osoba/sprievod ZŤP-S            zadarmo

Rodinná vstupenka 
2 dospelí + 3 a viac detí          15,00 €

Skupiny
Školské zájazdy, MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, letné tábory 
10 - 20 osôb                         2,50 €/osoba + 1x dozor (učiteľ) – zadarmo
nad 20 osôb                         2,50 €/osoba + 2x dozor (učiteľ) – zadarmo

* po písomnom odsúhlasení riaditeľa KM

Špeciálne zľavy
- zamestnanci múzeí v SR po predložení platného preukazu – zadarmo
- novinársky preukaz - voľný vstup len v prípade, keď novinár robí reportáž na základe našej objednávky alebo návštevu má odsúhlasenú riaditeľom KM (všetko v písomnej forme)
- policajný preukaz - voľný vstup len pri zásahu, vyšetrovaní prípadu, v opačnom prípade policajný preukaz neoprávňuje k voľnému vstupu, platí plné vstupné
- 50% zľava pre držiteľov preukazu ITIC s platnou prolongačnou známkou (po predložení)

Vstupenka – motorová lokomotíva
dospelá osoba                        5,00 €
deti do 6 rokov                        zadarmo
deti 7 – 15 rokov                     2,50 € 
žiaci, študenti do 26 rokov    2,50 € 
dôchodcovia nad 60 rokov    2,50 €
osoba ZŤP                                2,50 €
osoba/sprievod ZŤP-S            zadarmo

Rodinná vstupenka 
2 dospelí + 3 a viac detí          15,00 €

Skupiny
Školské zájazdy, MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, letné tábory 
10 - 20 osôb                         2,50 €/osoba + 1x dozor (učiteľ) – zadarmo
nad 20 osôb                         2,50 €/osoba + 2x dozor (učiteľ) – zadarmo

Vstupenka – drezina zo stanice Skanzen do stanice sedlo Beskyd a späť
osoba                                    7,00 €

Vstupenka – drezina zo stanice Skanzen do stanice Tanečník a späť (motorový vlak OLŽ)
dospelá osoba                    12,00 €
deti do 6 rokov                      7,00 €
deti od 6 rokov, študenti      9,50 €
dôchodcovia, ZŤP                 9,50 €

Vstupenka – drezina zo stanice Skanzen do stanice Tanečník a späť (parný vlak OLŽ)
dospelá osoba                     15,00 €
deti do 6 rokov                       7,00 €
deti od 6 rokov, študenti     11,00 €
dôchodcovia, ZŤP                11,00 €

Špeciálne zľavy
- zamestnanci múzeí v SR po predložení platného preukazu – zadarmo
- novinársky preukaz - voľný vstup len v prípade, keď novinár robí reportáž na základe našej objednávky alebo návštevu má odsúhlasenú riaditeľom KM (všetko v písomnej forme)
- policajný preukaz - voľný vstup len pri zásahu, vyšetrovaní prípadu, v opačnom prípade policajný preukaz neoprávňuje k voľnému vstupu, platí plné vstupné
- 50% zľava pre držiteľov preukazu ITIC s platnou prolongačnou známkou (po predložení)

Vstupenka
dospelá osoba                        2,00 €
deti do 6 rokov                        zadarmo
deti 7 – 15 rokov                     1,00 € 
žiaci, študenti do 26 rokov    1,00 € 
dôchodcovia nad 60 rokov    1,00 €
osoba ZŤP                                1,00 €
osoba/sprievod ZŤP-S            zadarmo

Rodinná vstupenka 
2 dospelí + 3 a viac detí          6,00 €

Skupiny
Školské zájazdy, MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, letné tábory 
10 - 20 osôb                         1,00 €/osoba + 1x dozor (učiteľ) – zadarmo
nad 20 osôb                         1,00 €/osoba + 2x dozor (učiteľ) – zadarmo 

Špeciálne zľavy
- zamestnanci múzeí v SR po predložení platného preukazu – zadarmo
- novinársky preukaz - voľný vstup len v prípade, keď novinár robí reportáž na základe našej objednávky alebo návštevu má odsúhlasenú riaditeľom KM (všetko v písomnej forme)
- policajný preukaz - voľný vstup len pri zásahu, vyšetrovaní prípadu, v opačnom prípade policajný preukaz neoprávňuje k voľnému vstupu, platí plné vstupné
- 50% zľava pre držiteľov preukazu ITIC s platnou prolongačnou známkou (po predložení)