Edičná činnosť

Kysucký múzejník je elektronický populárno-vedecký časopis Kysuckého múzea v Čadci. V rubrike Kysuce známe i neznáme nájdete zaujímavé príspevky z dejín a etnografie Kysúc, ktoré vám pútavou formou približujú odborní pracovníci múzea. Rubrika Zbierky - akvizície, ochrana a prezentácia je venovaná podstate múzejnej činnosti, a to zbierkovým predmetom od ich nadobudnutia cez odborné ošetrenie až po prezentáciu návštevníkom formou výstav či expozícií. Prostredníctvom rubriky Novinky sa čitateľ oboznámi so všetkým, čo kysuckí múzejníci práve pripravujú a na čo sa návštevníci v najbližšom období môžu tešiť. Kysucký múzejník vychádza dvakrát ročne, aby priniesol nielen zaujímavosti z minulosti, ale aj zo života Kysúc.

Knihy si môžete zakúpiť v e-shope Kysuckého múzea.
Pri záujme o väčší počet publikácií je možné dohodnúť cenovú zľavu.


Kysucké múzeum v Čadci a jeho súčasť Dokumentačné centrum lesných železníc na Slovensku, sa ujalo unikátnej edície Zaniknuté koľaje. Prostredníctvom Dokumentačného centra lesných železníc Kysucké múzeum podporuje výskumné i vydavateľské aktivity v tejto oblasti histórie, ktorá sa vzťahuje nielen k dejinám dopravy, ale svedčí aj o vývoji vedy a techniky na Slovensku ako celku. Popri prevádzke Kysucko-oravskej lesnej železnici vo Vychylovke, múzeum vytvára podmienky pre ďalšie systematické bádanie v oblasti historických úzkorozchodných tratí.

Zborník Kysuckého múzea je jediným vedecko – odborným časopisom vychádzajúcim na Kysuciach. Prezentuje štúdie, články a materiály z oblasti prírodných a spoločenských vied, ktoré sú odrazom vedecko-výskumnej činnosti v regióne. Okrem odborných pracovníkov múzea prispievajú doň aj externí spolupracovníci. Nadväzuje na sedem ročníkov zborníka Správy a informácie Kysuckého múzea, vychádzajúce od roku 1977 a jedno číslo Zborníka Kysuckého múzea, ktoré vyšlo v roku 1989. Zborník Kysuckého múzea začal opäť vychádzať v roku 2004. 

Kysucké múzeum v Čadci ponúka návštevníkom rôzny propagačný materiál - pohľadnice a skladačky skanzenu, lesnej železničky, Kaštieľa v Radoli, Recepty starých materí a stredovekej kuchyne, papierové vystrihovačky a rôzne iné predmety, ktoré Vás potešia.