Dizajn bez názvuKysucké múzeum v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja od 20. decembra 2021 otvára opäť svoje expozície pre verejnosť (konkrétne Kysucké múzeum, Vlastivedné múzeum v Krásne nad Kysucou a Kaštieľ Radoľa).


S otvorením múzea sú aj naďalej spojené určité obmedzenia a hygienické opatrenia. Podľa aktuálnej VYHLÁŠKY 306/2021 V. v. SR vydanej ÚVZSR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 17.12.2021, Kysucké múzeum umožňuje vstup do priestorov expozícií výlučne osobám v režime OP (t.j. očkovaným a po prekovaní ochorenia Covid-19).

Expozície Kysuckého múzea budú pre návštevníkov počas nasledujúcich dní a sviatkov otvorené nasledovne:

 kys muz 1


Vo všetkých expozíciách sú povolené individuálne prehliadky len v režime OP s dodržaním maximálneho počtu 1 osoba na 15 m2. 

Lektorované prehliadky nie sú povolené.

Vstup do múzea a celý pobyt je umožnený len osobám s prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom v interiéri.  Výnimku z tejto povinnosti majú napr. deti do 6 rokov, fotografované osoby na čas nevyhnutný na fotografovanie, osoby so závažnými poruchami autistického spektra alebo osoby so stredným a ťažkým mentálnym či sluchovým postihnutím.

Od návštevníkov, s ktorými nezdieľate spoločnú domácnosť, dodržujte odstup aspoň 2 metre. Dvojmetrové odstupy medzi osobami, prosíme, dodržiavajte aj v radoch.

Pri vstupe do múzea je nutné si aplikovať dezinfekciu na ruky. Platba v múzeu je možná v hotovosti. Zakazuje sa konzumácia pokrmov alebo nápojov vo výstavných a expozičných priestoroch.

Dodržujte pokyny lektorov a zamestnancov múzea.

O všetkých prípadných zmenách budeme verejnosť včas informovať na našej webstránke www.kysuckemuzeum.sk a  na sociálnych sieťach.

Ďakujeme, že ste zodpovední a tešíme sa na Vašu návštevu!