Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD., Biskup nitrianskej diecézy
Mgr. Iveta Floreková, historička, Oravské múzeum
PhDr. Elena Beňušová, etnografka, Oravské múzeum
Ing. Miloš Dudáš, CSc., riaditeľ Krajského pamiatkového úradu Žilina
PhDr. Anna Kiripolská, etnografka, SNM – Etnografické múzeum Martin
PhDr. Peter Bednár, CSc., archeológ, Archeologický ústav SAV
Mgr. Richard Lacko, PhD., historik, Biskupský úrad Banská Bystrica
Prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc., etnografka, Ústav etnológie SAV
PaedDr. Mária Jagnešáková, riaditeľka, Oravské múzeum v Dolnom Kubíne
PhDr. Martin Krupa, riaditeľ, Liptovské múzeum v Ružomberku
PaedDr. Zbyšek Ondřeka, riaditeľ, Muzeum Těšínska, Český Těšín
Doc. Mgr. Pavol Matula, PhD., Katedra histórie PF UK v Bratislave
Doc. PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD., pedagóg, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Doc. Mgr. Erika Juríková, PhD., FF Trnavskej uiverzity