Sample Image
Reg.č.: PL-SK/ZA/IPP/I/032
Žiadateľ: Kysucké múzeum v Čadci
Projektoví partneri: Kysucké múzeum v Čadci (SR), gmina Strumień (PR)

Začiatok projektu: 1/2010
Ukončenie projektu: 10/2010
Celkové náklady projektu: 14.292,90 €
Spolufinancovanie:
Európsky fond regionálneho rozvoja: 12.149,05 € (85 %)
Národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 1.429,20 € (10 %)
Vlastné zdroje: 714,65 € (5 %)

Sample ImageHojnosť farieb všade navôkol, kde sa pozrieme. Stromy a príroda, ktoré by svojou farebnosťou mohli konkurovať aj tomu najkrajšiemu obrazu maliara, to všetko predstavuje jeseň. Po slnečnom letnom čase nastáva v prírode zmena. Nastáva tretie ročné obdobie.  Jeho tajomnosť a zároveň nevysvetliteľná krehkosť mu dotvárajú monumentálnu atmosféru. I v tomto čase Kysucké múzeum v Čadci pripravilo v Múzeu kysuckej dediny Nová Bystrica - Vychylovka pre návštevníkov programy, ktoré súvisia s jeseňou.  

Štvrtok, 30. septembra 2010 bude patriť deťom. V skanzene ich čaká púšťanie šarkanov, ktorí môžu lietať po oblohe voľne ako vtáci. Podujatie sa bude niesť pod názvom „Šarkaniáda“. Organizovanie detských súťaží sú najlepšie využitou príležitosťou pre zapojenie deti do detskej hry, čím sa získa ich pozornosť a náklonnosť k takýmto možnostiam trávenia svojho voľného času. Vďaka projektu “Múzeum deťom“ takúto možnosť dostali deti z materských škôl z Poľska a z Novej Bystrice – Vychylovky. Deti, ktoré sa zapojili do súťaže o najkrajšieho vlastnoručne vyrobeného šarkana ho prídu predviesť do skanzenu. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. Na spolufinancovaní projektu sa podieľa aj zriaďovateľ Kysuckého múzea - Žilinský samosprávny kraj.
 
Darina Hnidková
koordinátor projektu
 
Sample Image
Sample Image
 
 
Šarkan letí, nemá perie, kamže letí, kam sa berie?
Slniečko sa raduje, šarkan s vetrom tancuje...
 

Blíži sa jeseň a s ňou tradícia púšťania šarkanov a drakov. Na Slovensku  je táto zábava veľmi rozšírená a čim ďalej tým viac sa rozmáha.  Dnes už sa požíva na stavbu šarkanov a drakov špeciálny materiál ako nepáravý nylon a  tyčky zo sklolaminát. Detská fantázia nepozná hranice a tak sa organizátori podujatia „Šarkaniáda“ radi nechajú prekvapiť aké zaujímavé šarkany dokážu deti z materských škôl pripraviť, a s ktorými sa zapoja do súťaže o najkrajšieho šarkana. Týmto spôsobom oslovujeme všetky deti, ktoré májú záujem zúčastniť sa súťaže o najkrajšieho vlatnoručne vyrobeného šarkana, aby svoj výtvor doručili do Kysuckého múzea v Čadci.
Zo všetkých vyrobených šarkanov sa naintaštaluje výstava v objekte Múzeu kysuckej dediny.
 Šarkaniáda je určené pre tých, ktorých baví takáto zábava, majú chuť vymeniť si skúsenosti a hlavne pochváliť sa svojím vlatnosručne vyrobeným šarkanom z akéhokoľvek materiálu. Podujatie je realizované vďaka projektu „Múzeum deťom“ a finančnému príspevku z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 - 2013. Na spolufinancovaní projektu sa podieľa zriaďovateľ Kysuckého múzea v Čadci – Žilinský samosprávny kraj.
 
Darina Hnidková
koordinátor projektu

Sample Image

Sample Image

V rámci cezhraničného projektu „Múzeum deťom“ sa podarilo vybudovať minipark zábavy a oddychu priamo v areáli Múzea kysuckej dediny v Novej Bystrici - Vychylovke. Miniihrisko žiari pestrými farbami, ktoré zvádzajú predovšetkým tých najmenších k detskej hre. Vďaka zrealizovaným kultúrno-spoločenským podujatiam v rámci projektu zistili už aj deti materských škôl z partnerskej obce Strumień a z Materskej škôlky z Novej Bystrice - Vychylovky ako sa dá zabaviť na novom miniihrisku. Príjemne trávia čas strávený  v skanzene aj rodičia s malými deťmi. V prvom polroku sa zrealizovali v rámci projektu dve podujatia – Deň detí a Maškariáda. Do aktivít projektu bolo zatiaľ zapojených 250 účastníkov. Obe podujatia boli určené nielen pre účastníkov projektu ale voľne prístupné širokej verejnosti. Podujatia vznikli vďaka finančnému príspevku z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 - 2013. Na spolufinancovaní projektu sa podieľa zriaďovateľ Kysuckého múzea v Čadci – Žilinský samosprávny kraj.

Darina Hnidková
koordinátor projektu

Sample Image
Prostredníctvom projektu Múzeum deťom čaká na najmenších ešte jedno podujatie. 30. septembra sa skanzen zmení na miesto lietajúcich šarkanov, pestrých farieb a smiechu. Podujatím „Šarkaniáda“ sa spoznajú deti z Poľska a zo Slovenska, prebehne súťaž o najkrajšieho vlastnoručne vyrobeného šarkana, oboznámia sa s remeslami drotárstvom, košikárstvom či rezbárstvom.      

V piatok, 18. júna vyskúšali nový areál zábavy a oddychu deti z materských škôl z poľskej obce Strumień a Materskej školy z Vychylovky. Prostredníctvom vydareného podujatia „Maškariáda“ sa deti odeté v rozmanitých maskách vyšantili na novom miniihrisku, spoločne zatancovali na detskej diskotéke a ochutnali kapustniaky, zemiakové placky i sladké koláče. Predtým však spoznali tajomstvá Kaštieľa v Radoli, repliku mamuta v životnej veľkosti v Spoločnej prírodovednej expozícii v Krásne nad Kysucou a previezli sa do úvrate vo vagóne ťahanom lokomotívou.

Aj v projekt "Múzeum deťom" sa začalo s realizáciou projektu. Napriek nepriaznivému počasiu išlo o veľmi vydarenú akciu. 1. jún 2010 sa taktiež niesol v duchu Dňa detí vo všetkých expozíciách múzea. Tentokrát expozície múzea navštívilo vďaka projektovému podujatiu „Deň detí“ takmer 150 deťúreniec predškolského veku z poľskej obce Strumień.

Podujatie venované najmenším sa realizovalo oproti plánovanému exteriéry skanzenu muselo konať v Raganom mlyne - v sídle správy MKD. Deti si tak v suchu a teple pozreli vystúpenie mažoretiek Karameliek a Margarétok zo Staškova. Po vystúpení boli pre ne pripravené rôzne hry ako napr. skladanie tvarov, preskok cez švihadlo, kolky, skákanie na lopte a rôzne ďalšie. Na záver si do sýtosti zatancovali na detskej diskotéke. Podujatie bolo financované z Európskej únie z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 – 2013.

 

Sample Image
Prvý jún je sviatkom detí .Oslavuje sa v mnohých krajinách sveta. Na Slovensku sa slávi od roku 1952. Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí v Ženeve v roku 1925. Deti ho oslavujú tým, že sa väčšinou v tento deň neučia, ale školy pre nich pripravujú program, zábavné súťaže, výlety, divadelné predstavenie, sladké odmeny, športové aktivity. 
Aj tento rok pri príležitosti Medzinárodného dňa detí Kysucké múzeum v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti žilinského samosprávneho kraja pripravuje niekoľko podujatí , ktoré budú patriť  našim ratolestiam. Tento sviatok prináša radosť a úsmev nielen samotným deťom, ale všetkým okolo detí - pedagógom, vychovávateľom, no hlavne ich rodičom, ktorých poteší aj ten každodenný úsmev na tvári svojich detí. A to je to hlavné.

Projekt „Múzeum deťom“ – program:
1. jún 2010  „Deň detí“ skanzen bude patriť tým najmenším. Deti materských škôl z Poľska sa stretnú s deťmi z materskej školy vo Vychylovke.  Pri príležitostí ich sviatku je opäť pripravené súťažné popoludnie obohatené s kultúrnym programom a detskou diskotékou.
18. júna 2010 „Maškariáda“  detský karneval pripravený s v spolupráci s poľským partnerom . Nebude chýbať prehliadka vlastnoručne vyrobených masiek, detská diskotéka a tradičné ľudové jedlá z Kysúc.
Najväčším prekvapením pre deti je novovybudované detské ihrisko, ktoré žiari pestrými farbami pri objekte U Rybov a pódiu.