Sample Image
Reg.č.: PL-SK/ZA/IPP/I/033
Žiadateľ: Kysucké múzeum v Čadci
Projektoví partneri: Kysucké múzeum v Čadci (SR), gmina Strumień (PR)

Začiatok projektu: 1/2010
Ukončenie projektu: 10/2010
Celkové náklady projektu: 19.302,00 €
Spolufinancovanie:
Európsky fond regionálneho rozvoja: 16.406,70 € (85 %)
Národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 1930,20 € (10 %)
Vlastné zdroje: 965,10 € (5 %)

 
Tlačová správa Kysuckého múzea v Čadci
Čadca 19.10.2010

V piatok, 15. októbra 2010 sa v priestoroch Spoločnej prírodovednej expozície v Krásne nad Kysucou uskutočnil Workshop k projektu Škola v múzeu. Záverečné zhodnotenie projektu a jeho detailné priblíženie sa uskutočnilo za účasti cezhraničného partnera, predstaviteľov gminy Strumień z Poľskej republiky, žiakov zo Základnej školy v Krásne nad Kysucou a ďalších hostí. Piatkový program pozostával nielen z prezentácie projektu ale aj z návštevy vysunutých expozícií Kysuckého múzea. V Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke bol pre nich pripravený kultúrny program v podaní Jozefa Smolku s ľudovou hudbou heligonkárov Kysucký prameň.
Celkové náklady projektu Škola v múzeu predstavovali 19.302,00 EUR, Európsky fond regionálneho rozvoja zabezpečil financovanie do výšky 85%, čo predstavuje 16.406,70 EUR, Národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu pozostávalo z 1.930,20 EUR, teda 10% celkového rozpočtu a na spolufinancovaní vlastnými zdrojmi vo výške 956,10 EUR (5%) sa podieľal aj zriaďovateľ Kysuckého múzea v Čadci, Žilinský samosprávny kraj.
Ako uviedla projektová manažérka Kysuckého múzea v Čadci, Ing. Michaela Perďochová, hlavným cieľom projektu bolo: „Zmodernizovať prístup múzea k edukačným procesom v prírodovednej oblasti, netradičným spôsobom sa lepšie priblížiť k vyučovanej problematike prostredníctvom vybudovania špecializovanej učebne priamo v prírodovednej expozícií a tak prispieť k vytvoreniu čo najlepších podmienok pre školy v poskytovaní vzdelania. Medzi špecifické ciele projektu môžeme zaradiť budovanie vzťahu poľských žiakov a študentov k múzeu ako aj historickým hodnotám, integrovať školy do aktivít organizované múzeom, aktívne zapojenie účastníkov projektu prostredníctvom súťaží, prostredníctvom kultúrno-športových podujatí prezentovať účastníkom ako vhodne využívať voľný čas a motivovať študentov k aktívnemu využívaniu času k športovej, umeleckej,  kultúrnej činnosti, zlepšiť manažérske schopnosti členov projektové tímu prostredníctvom vzájomnej spolupráce partnerov na implementácií projektu, zabezpečiť cielenú propagáciu projektu a jeho výsledkov prostredníctvom propagačných materiálov, internetu a médií na Slovensku a Poľsku a podporiť návštevnosť expozícií múzea, nepriamo aj návštevnosť žilinského regiónu.“ Prostredníctvom projektu Škola v múzeu došlo k realizácií takých významných podujatí ako sú Drôtovaná a medová krása, Kuchyňa starých materí, Detská olympiáda, Živý šach, Presný zásah a Stredoveká kuchyňa.

Dňom 31. októbra 2010 dôjde aj k ukončeniu druhého cezhraničného projektu Múzeum deťom. Projekt vznikol v spolupráci s poľskou obcou Strumień. Bližšie projekt priblížila jeho koordinátorka, Darina Hnidková z Kysuckého múzea v Čadci: „Špecifickými cieľmi projektu sú integrácia materských škôl, učiteľov a detí, rozvoj kreativity u detí, zlepšenie prístupu múzea k detským potrebám, prezentácia a udržiavanie miestnej identity, miestneho života a života prírody Kysúc, spoznávanie prírody a geografie Žilinského regiónu, spoznávanie tradičnej kultúry, tradičných remesiel a tradičnej kuchyne regiónu, aktívne a plnohodnotné trávenie času detí, spoznávanie slovenského a poľského jazyka, spôsobov dorozumievania sa medzi sebou.“ A toto sa aj podarilo, veď podujatia ako Maškariáda, Šarkaniáda a vybudovanie nového detského miniihriska dokázali hrou a detskou zábavou spojiť žiakov zo materských škôl Slovenska i Poľska. Miniihrisko sa stáva obľúbeným miestom trávenia voľných chvíľ detí pri prehliadke Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke.

Projekty sú spolufinancované Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.

Lenka Jancová
Kysucké múzeum v Čadci

Sample Image

Aj keď sa to tak môže zdať, stredoveká kuchyňa nebola chudobná. Práve naopak, bola pestrá a plná surovín, ktoré dnes už také bežné nie sú. Na druhej strane, množstvo ingrediencií, ktoré my považujeme za absolútne prirodzené, ešte nepoznali. Zaujíma vás, čo mali páni v stredoveku na svojich stoloch, ako a čím jedli? Alebo by ste si chceli doma pripraviť jedlo podľa stredovekého receptu?  Príďte do  Kaštieľa  Radoľa  dňa 24. septembra 2010 , kde budete mať možnosť ochutnať stredoveké  jedlá a oboznámime Vás s ich históriou. Okrem ochutnávky stredovekých receptúr sa návštevníci môžu tešiťna predvádzanie ukážok stredovekého šermu v podaní Cechu Terra de Selinan zo Žiliny.
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. Na spolufinancovaní projektu sa podieľa zriaďovateľ Kysuckého múzea v Čadci – Žilinský samosprávny kraj. 
 
Michaela Perďochová
koordinátor projektu
Sample Image
Sample ImageKysucké múzeum v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja  získalo finančný príspevok z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 -2013.
Finančné prostriedky sú určené na podujatia, ktoré sa budú konať v roku 2010 v expozíciách  Kysuckého múzea v Čadci. V druhom polroku pokračujeme realizovaním projektu a pripravovaním programov.
Prešli prázdniny, začal nový školský rok a žiaci budú mať  možnosť zoznámiť  s históriou lukostreľby  v programe Presný zásah. Luk je strelná zbraň. Skladá sa z pružného lučišťa, najčastejšie dreveného, a nepružnej tetivy. Strieľajú sa z neho šípy, najčastejšie drevené, ktoré môžu mať na jednom konci operenie, kvôli vylepšeniu letových vlastností a na druhom kovový hrot. Streľba z luku sa nazýva lukostreľba. re žiakov  z Poľska a širokú verejnosť sme pripravili ukážky lukostreľby, ktorú nám priblížia členovia  súboru lukostrelcov – CECH Terra de Selinan dňa 10. septembra 2010 v Kaštieli Radoľa. Na podujatí  si návštevníci môžu  zároveň vyskúšať streľbu z luku a oboznámiť sa s jej históriou.
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. Na spolufinancovaní projektu sa podieľa zriaďovateľ Kysuckého múzea v Čadci – Žilinský samosprávny kraj. 
 
Michaela Perďochová
koordinátor projektu
Sample Image
Sample Image

V priebehu prvého polroka sa vďaka cezhraničnému projektu „Škola v múzeu“ podarilo zrealizovať  4 kultúrno-spoločenské podujatia - Drôtovaná a medová krása, Kuchyňa starých materí, Detská olympiáda, Živý šach. Na realizácii projektu Kysucké múzeum v Čadci spolupracuje s cezhraničným partnerom – gminou Strumień. Na pripravených podujatiach sa  zúčastnili deti a študenti nielen z partnerskej obce z Poľskej republiky ale aj študenti z Gymnázia z Čadce.

Všetky zrealizované podujatia boli voľne prístupné verejnosti. Síce vo väčšine prípadov neprialo organizátorom podujatí počasie, no táto skutočnosť sa nijako neodrazila na kvalite zorganizovaných podujatí. Tieto vydarené podujatia mohli vzniknúť vďaka finančnému príspevku z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 - 2013. Na spolufinancovaní projektu sa podieľa zriaďovateľ Kysuckého múzea v Čadci – Žilinský samosprávny kraj.

Michaela Perďochová
koordinátor projektu

Sample Image
Jedenásty jún sa v Kaštieli Radoľa niesol v znamení šachu. Nie však obyčajného, túto kráľovskú hru živým spôsobom prezentovali študenti Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci a študenti z Gymnázia Powstańców Śląskich v Strumieńi  z Poľskej republiky. Dve strany hráčov, biele a čierne postavy odeté do postáv kráľovien, dám, veží, strelcov, generálov, majorov, plukovníkov či pešiakov si vo vzájomnej partii preverili logické myslenie. So štipkou hereckého umenia, úprimného smiechu a dobrej nálady predviedli skutočnú živú šachovú partiu. „Dvaja hráči so svojimi radcami vymýšľali stratégiu úskokov, ktoré stelesňovali živé figúrky - študenti na obrovskej bielo-čiernej šachovnici. Jednotlivé výmeny boli okorenené skutočnými bojovými stretmi,“ informovala o priebehu podujatia koordinátorka projektu „Škola v múzeu“ Ing. Michaela Perďochová z Kysuckého múzea v Čadci. Prostredníctvom podujatia „Živý šach“ vznikli nové priateľstvá študentov z poľskej a slovenskej strany. Okrem „živého“ šachu študenti rozmiestnení na nádvorí kaštieľa rozohrali i jednotlivé šachové partie. Sprievodným podujatím počas celého dňa bola prezentácia umeleckých kováčov - študentov Strednej odbornej školy strojníckej z Kysuckého Nového Mesta. Aj toto vydarené podujatie mohlo vzniknúť vďaka finančnému príspevku z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 - 2013.
Sample Image

Sample Image

Sample Image

Kysucké múzeum v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, má za sebou ďalšie úspešné podujatia venované deťom. V rámci projektu „Škola v múzeu“ získalo naše múzeum finančný príspevok z Európskej únie z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 – 2013. Finančné prostriedky sú určené na podujatia pre deti, ktoré sa priebežne budú konať v expozíciách Kysuckého múzea v Čadci

V posledný májový deň navštívilo výstavu „Stavebnice Merkur“ v múzeu v Čadci, Spoločnú prírodovednú expozíciu v Krásne nad Kysuckou, Kaštieľ v Radoli, Múzeum kysuckej dediny a Historickú lesnú úvraťovú železnicu v Novej Bystrici – Vychylovke takmer sto detí. Deti zo základných škôl z poľskej obce Strumień si po jazde na historickej železnici v areáli skanzenu, v jednotlivých objektoch ľudovej architektúry, preverili svoje športové zručnosti. V programe „Detská olympiáda“ si vyskúšali presnú mušku v hádzaní lopty do basketbalového koša, skok cez švihadlo, triafanie do terču a mnohé ďalšie. Ich nadšenie a chuť športovať nepokazilo ani chladné a daždivé počasie. Keďže sa v dôsledku nepriaznivého počasia nekonalo podujatie „Kuchyňa starých materí“ zo dňa 21. mája, súťažiace deti mohli ochutnávka práve v pondelok 31. mája kapusniaky. Folklórna skupina Staškovanka v objekte U Poništa piekla chlieb a voňavý, ešte teplý spolu s rôznymi sladkými koláčmi ho ponúkala súťažiacim deťom.
Sample Image

Sample ImageSample ImageExpozície Kysuckého múzea v Čadci spoznalo 14.mája 2010   50 detí zo Základnej školy v Zablociu. v Kysuckom múzeu v Čadci zoznámiť sa prostredníctvom výstavy Stavebnice Merkúr s touto stavebnicou , na ktorej si mohli vyskúšať svoju šikovnosť pri zostavovaní modelov. Očarili ich elektrické vláčiky, ktoré sa premávali po starom bratislavskom moste Cisára Jozefa Francza. Ďalšou zastávkou  pri zoznamovaní sa s kysuckým regiónom bol Kaštieľ Radoľa. Deti boli nadšené z repliky mamutieho mláďatka Radoľka, spoznali remeselné tradície a meštianske bývanie na Kysuciach.
V Spoločnej prírodovednej expozícii v Krásne nad Kysucou bola deťom predstavená fauna a flóra severozápadného Slovenska spojená s premietaním dvdprojekcie v novovybudovanej špecializovanej učebni. Po výdatnom obede ich cesta smerovala do Múzea kysuckej dediny v Novej Bystrici – Vychylovke. Splneným snom detí bola jazda na Historickej lesnej úvraťovej železnici. Napriek nepriaznivému počasiu si  prezreli ľudovú architektúru v skanzene. V Raganovom mlyne ich privítali remeselníci – drotári a medovnikári. Krátkym kurzom sa chlapci zoznámili s technikou zdobenia kralíc drôtom, výrobou drotárskych šperkov a predmetov.  Dievčatá svoju fantáziu využili pri zdobení medovníčkov.  Deti si okrem krásnych zážitkov odniesli z Kysúc pamätné listy a suveníry.
Toto úspešné podujatie „Drôtovaná a medová krása“ mohlo vzniknúť vďaka projektu „Škola v múzeu“  ktorý je financovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013. Na spolufinancovaní projektu sa podieľa Žilinský samosprávny kraj - zriaďovateľ Kysuckého múzea v Čadci.
Partnerom projektu je gmina Strumień z Poľskej republiky.