Sample Image
evid.č.: SK/FMP/01/011
Žiadateľ: Kysucké múzeum v Čadci
Projektoví partneri: Kysucké múzeum v Čadci (SR), Múzeum Tešínska (ČR), Gotic příspěvková organizace (ČR)

Začiatok projektu: 2/2010
Ukončenie projektu: 12/2010
Celkové náklady projektu: 15.153,00 €
Spolufinancovanie:
Európsky fond regionálneho rozvoja: 12.880,05 € (85 %)
Národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 1.515,30 € (10 %)
Vlastné zdroje: 757,65 € (5 %)

Popis projektu:

 

Sample Image Múzeu kysuckej dediny v Novej Bystrici – Vychylovke sa v nedeľu, 5. septembra 2010 uskutočnila zaujímavá prezentácia ľudových výrobcov. V rámci prebiehajúceho projektu „Spomienky na minulosť slovensko-českého pohraničia“ sa nedeľný deň zmenil na deň plný ukážok remesiel z dôb prastarých mám a otcov. Hlavnú úlohu tu zohrali ľudoví výrobcovia z českých obcí Mosty u Jablunkova a Jablunkov. Svoje tradičné remeslá predviedla keramikárka, rezbár a čipkárka. Za slovenskú stranu vystúpili košikár, drotár a kováč. Na spríjemnenie zhoršeného počasia a zlepšenie nálady hrala Ľudová hudba Kysucký prameň z Oščadnice vedená pod taktovkou Jozefa Smolku. Ľudoví výrobcovia umožnili všetkým návštevníkom vyskúšať si výrobu košíkov, vystrúhať si z kúska dreva rôzny tvar, odrôtovať hlinenú nádobu alebo na hrnčiarskom kruhu vytvoriť misu, či vázu. Vďaka projektu mohlo vzniknúť toto výnimočné podujatie "Návrat k remeslám starých otcov a materí ", ktoré priblížilo tvorbu nielen slovenských ľudových výrobcov, ale i výrobcov z Českej republiky. Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom, ktorého spolufinancovanie zabezpečuje i Žilinský samosprávny kraj – zriaďovateľ Kysuckého múzea v Čadci.

Lenka Jancová, Kysucké múzeum v Čadci

Untitled document

Sample ImageSample ImageÚspešný projekt Kysuckého múzea v Čadci nesie názov „Spomienky na minulosť slovensko-českého pohraničia“, prostredníctvom ktorého chce uchovávať a sprístupňovať dedičstvo ľudovej kultúry hudobnej a jazykovej, tradičných obradov a zvykov s dôrazom na pôvodnosť folklórneho prejavu súborov, ktoré zastupujú česko-slovenský pohraničný región ako aj podporiť tradičnú remeselnú tvorbu ako súčasť spoločného kultúrneho dedičstva a tvorivo ju popularizovať najmä medzi najmladšou generáciou prostredníctvom skvalitnenia propagácie expozícií múzeí.  Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom. Na spolufinancovaní projektu sa podieľa Žilinský samosprávny kraj - zriaďovateľ Kysuckého múzea v Čadci.
Jedným z výstupov projektu sú propagačné materiály, v ktorých sa čitateľovi poskytnú informácie nielen o expozíciách Kysuckého múzea v Čadci ale aj Muzea Těšínska. Muzeum Těšínska je hlavným cezhraničným partnerom v projekte. Distribúciu nových spoločných propagačných materiálov dvoch múzeí zabezpečí aj projektový partner – GOTIC v Mostoch u Jablunkova (Gorolské turisticko-informačné centrum). Nové propagačné materiály oboch múzeí sú plnofarebné v rozsahu 36 stán, pričom každé múzeum má rovnaký počet strán.

Untitled document
FS Goróle z Mostov u Jablunkova

{youtube}IaWeOlnnjbk{/youtube}

DFS Valášek z Kozlovíc 

{youtube}g3Fq7usRyqk{/youtube}

FS Kysučan z Čadce

{youtube}k1E9-XhhAwM{/youtube}

DFS Kelčovan z Čadce

{youtube}KphQBWAK_24{/youtube}

Untitled document

Sample ImageSample ImageMedzinárodná spolupráca Kysuckého múzea a Múzea Těšínska naďalej pokračuje. Dôkazom toho je ďalšie úspešné podujatie, ktoré prinieslo návštevníkom ľudovú tvorbu spoza českých hraníc i prezentáciu dvoch folklórnych súborov z Kysúc. V nedeľu, 11. júla 2010 sa v Múzeu kysuckej dediny v Novej Bystrici - Vychylovke uskutočnil veľkolepý kultúrny program s názvom Pozdrav od susedov. Krásne slnečné počasie prilákalo do skanzenu vyše štyristo návštevníkov. Realizácia podujatia bola možná vďaka finančnému príspevku spolufinancovaného Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom. Na spolufinancovaní projektu „Spomienky na minulosť slovensko-českého pohraničia" sa podieľa zriaďovateľ Kysuckého múzea - Žilinský samosprávny kraj. Pozdrav od susedov bola folklórna slávnosť prezentujúca návraty ku klenotom ľudu v lone prírody. V tomto duchu sa stretnli nadšenci tradičnej ľudovej kultúry. Využitím jedinečného neopakovateľného ľudového umenia a ešte živého folklóru v podaní amatérskych folklórnych skupín z domáceho a cezhraničného regiónu boli návštevníkom predstavené tradičné ľudové zvyky, piesne a tance.

Program Pozdrav od susedov sa niesol v duchu uvoľnenej atmosféry a plnohodnotných vystúpení folklórnych súborov. Poobede, o trinástej hodine ako prvý súbor spomedzi účinkujúcich vystúpil Detský folklórny súbor Valašek z Kozlovic z Českej republiky. Milým, detským prednesom, spevom a tancom si tak získali srdce nejedného návštevníka. O 13.45 hodine sa predstavil naopak súbor zo Slovenskej republiky, z Čadce a to Detský folklórny súbor Kelčovan. A tak ďalšiu pol hodinu pokračovali detské vystúpenia v podaní talentovaných detí. Neskôr, o 14.30 hodine návštevníkom priblížili české ľudové piesne a tance účinkujúci z Folklórneho súboru Górole, z obce Mosty u Jablunkova z Českej republiky. Svojím živým, vtipným programom tak vyčarovali na tvárach úsmev každému návštevníkovi. Posledným z pomedzi štyroch folklórnych súbor svoju tvorbu, šikovnosť a nadanie predstavil o 15.15 hodine Folklórny súbor Kysučan z Čadce. Návštevníci z podujatia odchádzali plní dojmov z folklórnych vystúpení a s vedomosťami o súboroch spoza hraníc.

Untitled document

Sample ImageSample ImageDňa 16. mája 2010 skanzen rozvoniaval tradičnými ľudovými jedlami. Ani dážď neodradil  domácich a zahraničných návštevníkov, aby mohli ochutnať  tradičnú ľudovú stravu pripravovanú na pôvodných dobových peciach priamo v objektoch Múzea kysuckej dediny v Novej Bystrici- Vychylovka.
Za slovenskú stranu boli pre širokú verejnosť v ochutnávke pripravené bryndzové halušky, kapustniaky a za českú stranu zemiakové placky. Vďaka tomuto projektu  sme odhalili tajomstvá kuchyne, ktoré záviseli od prostredia, v ktorom ľudia žili a ktorá bola takmer úplne závislá na vlastnej produkcii potravín.
Podujatie pripravilo Kysucké múzeum v Čadci v spolupráci s cezhraničným partnerom Muzeom Těšínska z Českého Těšína a projektovým partnerom Gorolským turisticko-infomačným centrom z Mostov u Jablunkova v rámci projektu „Spomienky na minulosť slovensko-českého pohraničia. Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom. Na spolufinancovaní sa podieľa aj zriaďovateľ Kysuckého múzea v Čadci, Žilinský samosprávny kraj.