Sample Image

evid.č.: SK/FMP/03/012

Žiadateľ: Kysucké múzeum v Čadci
Projektoví partneri: Kysucké múzeum v Čadci (SR), Múzeum Tešínska (ČR)

Začiatok projektu: 7/2011
Ukončenie projektu: 6/2012
Celkové náklady projektu: 22.593,95 €
Spolufinancovanie:
Európsky fond regionálneho rozvoja: 19.204,85 € (85 %)
Národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 2.259,39 € (10 %)
Vlastné zdroje: 1.129,71 € (5 %)

logo_sr_cr

Kysucké múzeum v Čadci začalo v júli 2011 s realizáciou v poradí už tretieho úspešného cezhraničného projektu  v spolupráci s cezhraničným partnerom nesie názov „História spája“.

Hlavným cieľom projektu je cezhraničná integrácia a zintenzívnenie dlhodobých foriem spolupráce v oblasti historického výskumu a prezentácie kultúrneho dedičstva. Vďaka projektu sa tak upevní vzájomná spolupráca v oblasti vedy a výskumu dejín jednotlivých regiónov. Cezhraničným partnerom je opäť partnerské múzeum z Českej republiky – Múzeum Těšínska. Projektovým partnerom projektu je združenie Terra Kisucensis, zástupcovia ktorého iniciovali realizáciu projektu a výskumu oboch cezhraničných partnerov.

alt
V rámci spoločného projektu Kysuckého múzea v Čadci, Múzea Těšínska a Združenia Terra Kisucensis sa uskutočňujú výjazdy do zahraničných archívov za účelom získavania nových prameňov pre výskum šľachty na Kysuciach, ale aj iným témam. V polovici novembra odborní pracovníci navštívili Maďarský krajinský archív v Budapešti (Magyar országos levéltár), ktorý je jedným z informačne najbohatších archívov nielen pre dejiny Kysúc.

logo_sr_cr

Už takmer rok na Kysuciach úspešne prebieha cezhraničný projekt „História spája“, ktorý dnes spoločne realizujú Kysucké múzeum v Čadci, Múzeum Těšínska v Českom Těšíne a Považské múzeum v Žiline.

Ako hlavný cieľ, projekt sleduje podporu a  zintenzívnenie dlhodobej spolupráce v oblasti historického výskumu a prezentácie kultúrneho dedičstva medzi  inštitúciami. Jeho náplň tvorí historický výskum šľachty  na Kysuciach a v blízkych  regiónoch Tešínska  a Považia. Výskumu sa venujú zamestnanci spomínaných inštitúcií počas výjazdov do domácich i zahraničných archívov. Projekt má niekoľko výstupov, jedným z nich je medzinárodná konferencia naplánovaná na polovicu mája tohto roku, kde odznejú prednášky renomovaných slovenských a zahraničných bádateľov - historikov.

logo_sr_cr


Už takmer rok prebieha cezhraničný projekt Kysuckého múzea v Čadci, Považského múzea v Žiline a Múzea Těšínska v Českom Těšíne, s názvom „História spája“ ktorého hlavnou náplňou je výskum dejín šľachty, predovšetkým v regiónoch Kysúc, horného Považia  v blízkom prihraničnom Tešínsku. Projekt realizovaný z prostriedkov Európskej únie, fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom a s finančným prispením Žilinského samosprávneho kraja, zaviedol počas  prvých dvoch aprílových týždňoch svojich účastníkov až mimo územia Slovenskej republiky.