1 thumb_2Už od roku 2010 spolupracuje Kysucké múzeum v Čadci s cezhraničným partnerom – Múzeum Těšínska. Za ten čas sa im podarilo spoločne zrealizovať  5 cezhraničných projektov. V októbri 2013 sa skončila realizácia v poradí piateho projektu s názvom „Turistický informačný systém Kysuckého múzea“.

Hlavným cieľom projektu bolo zlepšenie informovanosti návštevníkov vytvorením jednotného turisticko-informačného systému. Turisti, prechádzajúci naším regiónom majú teraz dostupné  informácie, o expozíciách Kysuckého múzea ako aj o expozíciách Múzea Těšínska, obsahujúce ich výstižnú charakteristiku s kontaktnými údajmi a údajmi o mieste ich sídla. Vďaka projektu sa pre návštevníkov zabezpečili prvky drobnej infraštruktúry cestovného ruchu a to informačno-oddychové zariadenia a samoobslužný terminál – infokiosk slúžiaci návštevníkom Skanzenu Vychylovka.

Realizácia projektu tak mohla rozvíjať ďalšiu spoluprácu s cezhraničným partnerom, ktorý sa podieľal aj na zabezpečení informovanosti českých návštevníkoch o našich expozíciách vo svojich priestoroch.  Na záver projektu sa 20.10.2013 zrealizovalo kultúrne podujatie, v rámci ktorého sa prezentovali výsledky cezhraničnej spolupráce oboch partnerov. V kultúrnom programe sa predstavili Folklórny súbor Mionší z Dolní Lomné a Folklórny súbor Dolinka z Novej Bystrice. Spolupráca cezhraničných partnerov sa bude naďalej rozvíjať a už v súčasnosti sa zvažujú námety k realizácií ďalších spoločných projektov.

Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom. Na spolufinancovaní projektu sa podieľa Žilinský samosprávny kraj - zriaďovateľ Kysuckého múzea v Čadci.


3 4 5 6

 

evid.č.: SK/FMP/09/016
Žiadateľ: Kysucké múzeum v Čadci
Projektoví partneri: Kysucké múzeum v Čadci (SR), Múzeum Tešínska (ČR)

Začiatok projektu: 4/2013
Ukončenie projektu: 10/2013
Celkové náklady projektu: 21.884,00 €
Spolufinancovanie:
Európsky fond regionálneho rozvoja: 18.601,40 € (85 %)
Národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 2.188,40 € (10 %)
Vlastné zdroje: 1.094,20 € (5 %)

 

Popis projektu:

Hlavný cieľ:
Zlepšenia informovanosti návštevníkov vytvorením jednotného turisticko-informačného systému.

Špecifické ciele:
• Poskytovať informovanosť turistom, prechádzajúcim regiónom Kysúc o existencii a následne histórii Múzea kysuckej dediny a jej expozičnej súčasti Historickej lesnej úvraťovej železnici v Novej Bystrici-Vychylovka prostredníctvom zabezpečnia drobnej infraštruktúry cestovného ruchu (informačno-oddychové zariadenia, jednotné označenie infraštruktúry cestovného ruchu, samoobslužný-terminál infokiosk).
• Rozvíjať spoluprácu s cezhraničným partnerom, podieľať sa spoločne na implementácii projektu - utužovanie cezhraničného partnerstva (spoločné partnerské stretnutia pri realizácií projektu).

 

Cieľové skupiny:
• návštevníci expozícií Kysuckého múzea v Čadci, široká verejnosť
• pracovníci múzeí

• obce, mestá - mikroregiónu Bystrická dolina

 

Partneri projektu sa budú spoločne podieľať na realizácii nasledujúcich aktivít:
- príprava projektu
- implementácia projektu - obstaranie informačno-oddychových zariadení
- implementácia projektu - samooblužný terminál
- cezhraničné stretnutia s partnerom
- publicita a propagácia projektu
- slávnostné sprístupnenie projektu verejnosti

 

Kontaktná osoba pre projekt:
Ing. Michaela Perďochová
koordinátor projektu
Kysucké múzeum v Čadci
Moyzesova 50
022 01 Čadca

tel. 041/4321 386 kl. 11
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 


„Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom.“

DSCN9148Kysucké múzeum v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo v Skanzene Vychylovka folklórny kultúrny program pri príležitosti slávnostného sprístupnenia výsledkov cezhraničného projektu, ktorý sa uskutoční 20. októbra 2013.