Zameriava sa na skúmanie vývoja vied a techniky v kontexte regionálnych dejín Kysúc a problematiku lesných železníc mapuje v rámci celého Slovenska. Orientuje sa na odborné spracovanie hmotných dokladov vedecko-technického charakteru, ako aj na  vedecký výskum archívnych materiálov či literárnych prameňov a následné sprístupňovanie výsledkov svojej činnosti odbornej i laickej verejnosti.