MÁJ

1. 5. 2019            Otváranie brán dokorán

5. 5. 2019            Železnička volá, svätá omša

12. 5. 2019          Remeselnícka nedeľa (ukážky: krosná, varenie, šindeľ)

19. 5. 2019          Drotárska nedeľa

265. 2019          Remeselnícka nedeľa (ukážky: krosná, varenie, šindeľ)

 

JÚN

2. 6. 2019           Múzeum patrí deťom, svätá omša

9. 6. 2019           Remeselnícka nedeľa (ukážky: krosná, varenie, šindeľ)

16. 6. 2019         Deň medu - Včelárska nedeľa

23. 6. 2019         Remeselnícka nedeľa (ukážky: krosná, varenie, šindeľ)  

30. 6. 2019         Na zelenej lúke kopa sena (súťaž v kosení a hrabaní)

                    

JÚL

7. 7. 2019           Remeselnícka nedeľa (ukážky: krosná, varenie, šindeľ)

14. 7. 2019         Chovateľský deň, svätá omša

21. 7. 2019         Remeselnícka nedeľa (ukážky: krosná, varenie, šindeľ)

28. 7. 2019         Z bačovej kuchyne - Ovčiarska nedeľa

                           

 AUGUST

 48. 2019             Remeselnícka nedeľa (ukážky: krosná, varenie, šindeľ)

 11. 8. 2019           Plody najkrajšie, svätá omša

 18. 7. 2019           Remeselnícka nedeľa (ukážky: krosná, varenie, šindeľ)

 24.-25. 8. 2019    Jánošík & Ondráš fest      

 

SEPTEMBER

1. 9. 2019           Remeselnícka nedeľa (ukážky: krosná, varenie, šindeľ)

8. 9. 2019           Nedeľa svätého Huberta, svätá omša

15. 9. 2019         Remeselnícka nedeľa (ukážky: krosná, varenie, šindeľ)

22. 9. 2019         Kuchyňa starých materí - Kapustová nedeľa

29. 9. 2019         Remeselnícka nedeľa (ukážky: krosná, varenie, šindeľ)

                         

OKTÓBER

6. 10. 2019         Regrúti, svätá omša

13. 10. 2019       Remeselnícka nedeľa (ukážky: krosná, varenie, šindeľ)

20. 10. 2019       Maškrty zo zabíjačky

27. 10. 2019       Remeselnícka nedeľa (ukážky: krosná, varenie, šindeľ)

31. 10. 2019       Zatváranie brán

 

VÝSTAVA

Lokomotívy trochu  inak

1. 5. - 31. 10. 2019 - výstava modelov lokomotív od Jána Nováka

 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!