Kaštieľ Radoľa

Kaštieľ Radoľa patrí medzi najstaršie kultúrne pamiatky na Kysuciach. Okolnosti stavby kaštieľa sú zatiaľ dosť nejasné.  Poznatky z umelecko-historického výskumu kladú vznik jeho najstaršej časti do tretej štvrtiny 16. storočia.
Čítať ďalej...

rekonstrukcia nadob01Rekonštrukcia keramických nádob z archeologického výskumu v Radoli-Koscelisku z roku 2018 prebehla v termíne 12.6.2019 až 7.11.2019.

Reštaurovanie vykonal Michal Daskalakis, reštaurátor a konzervátor Považského múzea v Žiline, pracovisko Strečno. Nálezy boli  p. Daskalakisovi odovzdané tak, ako boli in situ vyzdvihnuté na lokalite, teda zväčša ešte v blokoch hliny.

Stav nálezov pred rekonštrukciou:

Črepy nečistené, v ílovitej zemine, veľmi nízko vypálené, cca pri teplote 500-600  ̊C, krehké.

Priebeh prác:

Čistenie, lepenie, dopĺňanie, brúsenie, farbenie.

Protézy:

Voda, lepidlo, sadra, tempera, vosk.

 

URNA

Termín: 12.6.2019 - 24.9.2019

V: 43 cm, priemer: 65 cm (maximálne)

Črepy zachované cca 85 %, rekonštrukcia 100%

 

AMFORA

Termín: 16.8.2019 – 23.10.2019

V: 34 cm, priemer: 50 cm (maximálne)

Črepy zachované cca 55 %, rekonštrukcia 100 %

 

KALICH (Kylix)

Termín: 6.8.2019 – 20.9.2019

V: 5 cm (neúplná), priemer: 16 cm (maximálne)

Črepy zachované cca 25 %, rekonštrukcia 80 %

 

ŠÁLKA

Termín: 14.8.2019 – 20.9.2019

V: 3,5 cm, priemer: 10 cm (maximálne)

Črepy zachované cca 30 %, rekonštrukcia 100 %

 

MISA

Termín: 6.8.2019 – 7.11.2019

V: 14 cm, priemer: 30 cm (maximálne)

Črepy zachované cca 35 %, rekonštrukcia 100 %

Celkovo bolo zistených 10 nádob, okrem rekonštruovaných aj črepy z ďalších 5 nádob:

Amfora (prír.č. 712)

Misa menšia (prír.č. 712)

Misa menšia  (prír.č. 707 B)

Nádoba neurčeného tvaru (prír.č. 708)

Nádoba neurčeného tvaru (prír.č. 717)

 

V Považskom múzeu v Žiline, pracovisko Strečno boli nádoby a ďalšie nálezy prevzaté 19.11.2019.