Kaštieľ Radoľa

Kaštieľ Radoľa patrí medzi najstaršie kultúrne pamiatky na Kysuciach. Okolnosti stavby kaštieľa sú zatiaľ dosť nejasné.  Poznatky z umelecko-historického výskumu kladú vznik jeho najstaršej časti do tretej štvrtiny 16. storočia.
Čítať ďalej...

odkaz cyrilometodskej tradicie mStála expozícia v Kaštieli Radoľa vás prenesie do čias Veľkomoravskej ríše, do čias misie solúnskych bratov - sv. Cyrila a Metoda, prenesie Vás do čias počiatkov christianizácie v liturgickej staroslovienčine a rodiaceho sa duchovného bohatstva z odkazu solúnskych bratov pre nás všetkých.

Expozícia zachytáva prelomové okamihy meniace dejiny vývoja nášho národa a vývoj kresťanstva na našom území.

V expozícii uvidíte:

- výjavy s postavami v životnej veľkosti z čias Veľkomoravskej ríše

- postavy vierozvestcov v liturgických odevoch, veľkomoravských bojovníkov v zbroji a starosloviensku rodinu s dieťaťom v náznakovom obydlí s vybavením

- modely sakrálnej architektúry: veľkomoravský kostol – rekonštrukciu rotundy v Ducovom pri Piešťanoch a veľkomoravský kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch považovaný za jeden z najstarších podnes stojacich kostolov na Slovensku

- trojrozmerné modely prvého slovanského písma – hlaholiky

- listinár a zaujímavé informácie o samotnej misii na území Veľkomoravskej ríše

„Lebo Rastislav, moravské knieža, na Božie vnuknutie poradil sa s kniežatami svojimi Moravanmi a vyslal posolstvo k cisárovi Michalovi.“

Písal sa rok 863, keď na Veľkú Moravu prišli na pozvanie jej panovníka Rastislava, sv. Konštantín-Cyril a Metod. Od misie solúnskych bratov, brilantných diplomatov, vzdelancov a misionárov uplynulo 1150 rokov, ale ich odkaz je stále súčasťou života Slovenska i Európy. Z úcty k tejto tradícii, ktorá mala nielen christianizačný ale aj právno-štátnický charakter, pripravilo Kysucké múzeum v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom stálu expozíciu „ODKAZ CYRILOMETODSKEJ TRADÍCIE“, umiestnenú v priestoroch kaštieľa v Radoli. Je určená pre odbornú i laickú verejnosť. Návštevníci v expozícii uvidia prvé slovanské písmo - hlaholiku, atraktívne postavy vierozvestcov, veľkomoravskú rodinu v náznakovom obydlí s vybavením i veľkomoravských bojovníkov v zbroji. Autorom odevov je umelecká výtvarníčka Zuzana Kubicová - Jesenská. V expozícii sa nachádza  listinár s ukážkami kópií najdôležitejších právnych, liturgických textov i komunikácie medzi veľkomoravskými panovníkmi, pápežmi a cisármi. Súčasťou expozície sú modely veľkomoravskej sakrálnej architektúry – model kostolíka z Kopčian, rekonštrukcia veľkomoravského kostolíka z Ducového i starosloviensky oltár. Sú dielom Mgr. Pavla Markecha a Róberta Cabúka. Autorom expozíce je Mgr. Pavol Markech, pri jej realizácii sa spolupodieľali pracovníci Kysuckého múzea – Róbert Cabúk, Peter Juriš, Alojz Zbončák a Adam Buchta.

Výstavu ako pilotnú akciu v rámci ŽSK, pri príležitosti výročia Roku sv. Cyrila a Metoda uviedli do života, predseda Žilinského samosprávneho kraja - Ing. Juraj Blanár, riaditeľ odboru kultúry a cestovného ruchu - Mgr. Peter Kubica a riaditeľ Kysuckého múzea - MVDr. Miloš Jesenský, PhD. Srdečne všetkých pozývame do novootvorenej expozície a do dávneho sveta našich predkov - veľkomoravského sveta.

Mgr. Pavol Markech