Kysucké múzeum v Čadci

Kysucké múzeum v Čadci je špecializované regionálne kultúrne zariadenie so zameraním na cieľavedomé zhromažďovanie, ochranu, vedecké a odborné spracovávanie a sprístupňovanie hmotných dokladov so zameraním na múzejnú dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti, vedy a techniky, kultúry a umenia na území Kysúc, od prvých stôp osídlenia až po súčasnosť.

 

Čítať ďalej...

kysucke muzeum uvod

igracek06Kysucké múzeum v Čadci pozýva na výstavu legendárnej figúrky IGRÁČEK, ktorá predstaví jeho súčasnosť, históriu i výrobu. Výstavu si môžete pozrieť v priestoroch Kysuckého múzea od 16. apríla do 31. augusta 2018.

Čadca bude po Bratislave a Košiciach tretím miestom, kde sa pôvodná československá hračka na Slovensku predstaví. Legendárni IGRÁČKOVIA z dielne Miroslava Svobody sa tu predstavia v podobe Jaroslava Klemeša a Jána Chryzostoma Korca. Celá výstava ukáže návštevníkovi výrobu populárnej figúrky IGRÁČEK, jeho históriu, súčasnosť i výrobu. Výstava je pripravená v spolupráci s českou firmou EFKO – karton, s. r. o., ktorá IGRÁČKA vyrába a Technickým múzeom v Brne, kde bola výstava prvýkrát inštalovaná už v roku 2011.„Výstava Fenomén IGRÁČEK je na Slovensku už po tretíkrát. Po úspechoch v Bratislave a Košiciach v Slovenskom technickom múzeu sa sťahuje do Kysuckého múzea v Čadci. Budem rád, ak i tu bude mať IGRÁČEK úspech. Po 42. rokoch od svojho vzniku v Československu sa predstavuje generácii detí, ktoré ho už pravdepodobne nepoznajú. Dúfam, že ich zaujme tak, ako zaujala ich rodičov,“ uvádza Zdeněk Rauš, kurátor výstavy Fenomén IGRÁČEK.

Spoločnosť EFKO, český výrobca hier a hračiek, pôsobí na českom trhu od roku 1993. Po celú dobu sa zameriava okrem výroby tiež na charitatívne akcie. Podporuje sponzorskými darmi veľa materských škôlok, základných a špeciálnych škôl, detských domovov a dojčenských ústavov. Spoločnosť EFKO sa zaradila do projektu KLOKÁNEK na podporu týraných a opustených detí. Tým už od roku 2006 pravidelne priváža vianočné darčeky a pomáha tak ich malým zverencom prežiť radostnejšie Vianoce. Za svoje výrobky získalo EFKO mnoho ocenení – FOR TOYS 2010 – cena GRAND PRIX za IGRÁČKA. V roku 2011 získalo čestné uznanie v rámci projektu VIZIONÁRI 2011. Ocenenie bolo udelené za oživenie tradičných detských hračiek IGRÁČEK a uvedenie na trh novej série, ktorá využíva najnovšie poznatky z oblasti didaktiky a detskej psychológie. Projekt VIZIONÁRI organizuje združenie Czech Inno pod záštitou Ministerstva priemyslu a obchodu. V roku 2012 spoločnosť EFKO získala ocenenie v súťaži „Českých 100 najlepších“ za strategickú hru ABAKU, ktorú odporúča rovnako Mensa ČR, Jednota českých matematikov a fyzikov a Univerzita Karlova. Kreatívne stavebnice ROTO START, získala ocenenie „Správna hračka 2013“ a „Najlepšia novinka 2013“ v kategórii Hry, puzzle a karty. Poslednú cenu má firma z roku 2014 – označenie „Správna hračka 2014“ pre súbor obľúbených hier Moje prvé hry.

Technické múzeum v Brne je príspevkovou organizáciou so samostatnou právnou subjektivitou, je priamo riadené Ministerstvom kultúry Českej republiky. Svoj zbierkový fond prezentuje formou múzejných expozícií a výstav, ktoré poriada samostatne alebo v spolupráci s inými inštitúciami vrátane zahraničných. Poriada tiež konferencie a prednášky. Rozvíja edičnú činnosť. Venuje sústavnú pozornosť práci s verejnosťou, predovšetkým s deťmi a mládežou. Plnenie vedeckých cieľov dosahuje pôvodným výskumom v oblastiach vedecko-technického vývoja a múzejnej dokumentácie v odboroch svojej zbierkotvornej činnosti. Vypracováva odborné posudky a odporúčania, vedecké rešerše a expertízy. Napomáha pri odbornej výchove študentov formou odborných praxí a vedení absolventských a záverečných prác. V spolupráci s vysokými školami a ďalšími odbornými pracoviskami zabezpečuje výuku v odboroch muzeológie a konzervovania – reštaurovania. Vydáva osvedčenia k vývozu predmetov kultúrnej hodnoty podľa príslušného zákona a eventuálne podáva návrhy na prehlásenie týchto predmetov za kultúrnu pamiatku. Zapožičiava zbierkové predmety k účelom študijným a výstavným. Zabezpečuje činnosť dobrovoľných spolupracovníkov múzea, najmä prostredníctvom Kruhu priateľov Technického múzea v Brne.