Kysucké múzeum v Čadci

Kysucké múzeum v Čadci je špecializované regionálne kultúrne zariadenie so zameraním na cieľavedomé zhromažďovanie, ochranu, vedecké a odborné spracovávanie a sprístupňovanie hmotných dokladov so zameraním na múzejnú dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti, vedy a techniky, kultúry a umenia na území Kysúc, od prvých stôp osídlenia až po súčasnosť.

 

Čítať ďalej...

kysucke muzeum uvod

mladatka01V rámci výstavy „MLÁĎATÁ“, ktorú Kysucké múzeum v Čadci pripravilo v spolupráci so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, Správou CHKO Kysuce v Čadci a Považským múzeom v Žiline, bola vyhlásená detská výtvarná súťaž „Nakresli si mláďatko“. 

Deti mali za úlohu nakresliť zvieratko – mláďatko, ktoré bolo prezentované na uvedenej výstave. Do súťaže sa zapojili deti zo Základnej školy Komenského v Čadci, Základnej školy Raková Milana Mravca - Trstená, Základnej školy Staškov, Základnej špeciálnej školy v Čadci a deti zo špecializovaného zariadenia STRUŽIELKA z Čadce. Ťažko bolo rozhodnúť, ktorá práca bola najkrajšia. Všetky zo seba vyžarovali lásku k prírode a hlavne k zvieratám. Detské rúčky kreslili s láskou a srdiečkom, čo cítia, čo vidia. Nakoniec sme sa rozhodli obdarovať všetky zúčastnené školy ďakovným listom a rôznymi publikáciami, knihami a malými pozornosťami. Ďakujeme deti za kresbičky. Určite pre Vás pripravíme opäť nejakú súťaž, ktorá bude pre Vás veľkým prínosom.