Kysucké múzeum v Čadci

Kysucké múzeum v Čadci je špecializované regionálne kultúrne zariadenie so zameraním na cieľavedomé zhromažďovanie, ochranu, vedecké a odborné spracovávanie a sprístupňovanie hmotných dokladov so zameraním na múzejnú dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti, vedy a techniky, kultúry a umenia na území Kysúc, od prvých stôp osídlenia až po súčasnosť.

 

Čítať ďalej...

kysucke muzeum uvod

sakralie06Ľudovú zbožnosť a religiozitu Kysučanov v minulosti dokumentuje výstava sakrálií zo zbierkových fondov Kysuckého múzea. Sprístupnená je od 11. februára do 30. apríla 2019 v Kysuckom múzeu v Čadci.

Tematicky sa výstava zameriava na prezentáciu liturgických a iných náboženských predmetov týkajúcich sa katolíckej viery. K videniu je široký diapazón sakrálií od drobných zbierkových predmetov ako ružence, modlitebné knižky, dobová náboženská literatúra, cez plastiky, púťové obrázky a obrazy svätcov, po bohoslužobné predmety a kňazské ornáty. Výstava je obohatená o zväčšeniny dobových pohľadníc a záberov kysuckých kostolov a významných farárov. Prezentovaná je aj časť rukopisnej zbierky básní farára Andreja Majera – Dlhomíra Poľského, ktorá poukazuje na národoveckú činnosť kysuckých kňazov.

K výstave ponúkame TVORIVÉ DIELNE zamerané na spoznávanie svätcov a symbolov. Zúčastniť sa ich môžete každú stredu od 8.00 hod. až do poobedňajších hodín (vhodné aj pre školské kluby), v prípade záujmu sa môžete objednať na tieto tvorivé dielne aj v pondelok alebo piatok.