Kysucké múzeum v Čadci

Kysucké múzeum v Čadci je špecializované regionálne kultúrne zariadenie so zameraním na cieľavedomé zhromažďovanie, ochranu, vedecké a odborné spracovávanie a sprístupňovanie hmotných dokladov so zameraním na múzejnú dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti, vedy a techniky, kultúry a umenia na území Kysúc, od prvých stôp osídlenia až po súčasnosť.

 

Čítať ďalej...

kysucke muzeum uvod

drotarstvo00Výstava predstaví život a prácu drotárov, vrátane ich sortimentu výrobkov. Sleduje premeny drotárstva od jeho počiatkov až do súčasnosti.  Pozrieť si ju môžete do 26. januára 2020 v Kysuckom múzeu v Čadci. 

K výstave sú pripravené tvorivé dielne „Práca s drôtom" každý utorok a štvrtok v mesiaci október a november od 1.10. do 21.11. 2019. Je potrebné sa objednať.

Utorky: 1.10, 8.10., 15.10., 22.10., 29.10., 5.11., 12.11., 19.11.2019
Štvrtky: 3.10., 10.10., 17.10., 24.10., 31.10., 7.11., 14.11., 21.11.2019

Drotárstvo, ktoré sa v čase svojho vzniku vyvíjalo ako doplnkové zamestnanie, odovzdávaním z generácie na generáciu nadobudlo charakter hlavného zdroja obživy značnej časti mužov na severozápade Slovenska. Drotári sa počas celej existencie drotárstva prezentovali ako vynaliezaví a zruční výrobcovia, ktorí dokonale ovládali možnosti použitia drôtu pri zhotovovaní rôznych úžitkových predmetov i umelecky náročnejších diel. Sortiment ich výrobkov bol rozsiahly a našiel uplatnenie takmer vo všetkých sférach života. Od polovice 19. storočia drotárstvo prerástlo do drotársko-plechárskeho obdobia. Bolo to podmienené rozšírením výroby plechového a smaltovaného riadu. Najmä mladí drotári sa prispôsobili práci s plechom. V skutočnosti to už boli skôr plechári či klampiari. Keďže sa aj naďalej venovali práci s drôtom, naďalej boli označovaní ako „drotári“. Ich výrobky z drôtu a plechu charakterizovala ľahkosť, jednoduchosť tvarov a čistota línií. Predstavovali nový typ praktických predmetov do domácnosti a hospodárstva.

Zmeny, ktoré nastali v Európe po roku 1918, spôsobili úpadok drotárstva. Drotárske spoločenstvá, ktoré existovali do 1. svetovej vojny, sa rozpadli, podobne ako zanikli klasické drotárske dielne (okrem USA). Drotári sa museli vyrovnať aj so stratou väčšiny rajónov v zahraničí a zmenšením zárobkových možností. Navyše boli nútení vracať sa domov – do novovzniknutej Československej republiky. Drotárstvo v medzivojnovom období zaznamenalo pozvoľný úpadok a smerovalo k zániku. V 2. polovici 20. storočia došlo potupne k oživeniu umeleckého drotárstva, ktorého reprezentanti aj v súčasnosti pokračujú v tradícii starých drotárskych majstrov.

Vystavené predmety sú zo zbierok Kysuckého múzea v Čadci, doplnené fotografiami a textami z Národopisného múzea Národního múzea v Prahe a fotodokumentáciou z Považského múzea v Žiline.

Autor výstavy: PhDr. Alojz Kontrik, etnológ Kysuckého múzea v Čadci