Skanzen Vychylovka

Národopisná expozícia v prírode Kysuckého múzea v Čadci, je lokalizovaná do doliny Chmúra v katastri obce Nová Bystrica, časť Vychylovka, ktorá je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Kysuce.
Čítať ďalej...

MÁJ

 1. 4. 2018         Máj, máj, zelený máj

                           - otvorenie brán skanzenu a železnice, stavanie mája, svätá omša

 

 1. 5. 2018         Drotárska nedeľa

                           - prezentácia drotárskeho remesla   

  

 1. 5. 2018         Ozvena tradícií

                            - svadobné zvyky

 

 1. 5. 2018         Noc múzeí a galérií

                           - expozície sprístupnené vo večerných hodinách

 

 1. 5. 2018        Kysucká železnička

                           - prezentácia HLÚŽ

 

 1. 5. 2018         Váľanie mája

                            - váľanie mája, svätá omša, kultúrny program

                                  

JÚN

 1. 6. 2018        Detská nedeľa

                            - detské  súťaže v spolupráci s Lesy SR a Hasičského zboru, svätá omša

 

 1. 6. 2018        Pranie na potoku

                           - ukážky prania na potoku v podaní FS z Kysúc

 

 1. 6. 2018       Keď sa dieťa narodí

                           - zvyky  a tradície pri narodení dieťaťa v podaní FS z Kysúc

 

 1. 6. 2018        Na svätého Jána

                           - svätojánska mágia – pálenie Jánskych ohňov v podaní FS z Kysúc

                    

JÚL

                           

 1. 7. 2018        Mám ja kosu, kosičku...

                           - XI. ročník celoslovenskej súťaže v kosení trávy

                                  

 1. 7. 2018       Čaro modrotlače

                           - prezentácia výroby modrotlače, kultúrny program

 

 1. 7. 2018       Chovateľský deň

                           - prezentácia slovenský plemien, svätá omša, kultúrny program

 

 1. 7. 2018       Pásla ovečky

                           - ovčiarsky deň spojený s kultúrnym programom, svätá omša

                           

 1. 7. 2018         Včielka medonosná

                            - prezentácia včelárstva

 

 AUGUST

 

 1. 8. 2018          Ľanová nedeľa

                             - ukážky spracovania ľanu, prezentácia výrobkov z ľanu, kultúrny program

 

 1. 8. 2018          Keď si ja zaspievam na Bystrickom kopci – Ospievané Beskydy

                             - prezentácia folklóru bystrickej doliny, svätá omša

 

 1. 8. 2018          Plody najkrajšie

                            

 1. - 26. 8. 2018   Jánošik & Ondráš Folkfest VI. ročník folklórneho festivalu       

 

SEPTEMBER

 

 1. 9. 2018       Halali – na svätého Huberta

                             - prezentácia poľovníctva

                           

 1. 9. 2018       Deň remesiel

                            - prezentácia ľudových remesiel

 

 1. 9. 2018       Kapustová nedeľa

                            - prezentácia dlávenia kapusty FS z Kysúc

                           

 1. 9. 2015         Dary zeme

                            - výstava  ovocia a zeleniny, kultúrny program,

                               svätá omša – poďakovanie za úrodu

 

 1. 9. 2018        Regrúti

                         - odchod regrútov na vojnu

                

OKTÓBER

 1. 10. 2018         Zabíjačka pri Krčme z Korne

                             - tradičná zabíjačka

                                              

 1. 10. 2015         Driapanie peria na Kysuciach

                             - tradičná ukážka driapania peria, svätá omša

                           

 1. 10. 2018        Jesenné práce

                            - prezentácia jesenných prác na dedine

                           

 1. 10. 2018        Zatváranie brán skanzenu

                            - ukončenie sezóny

 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!