Skanzen Vychylovka

Národopisná expozícia v prírode Kysuckého múzea v Čadci, je lokalizovaná do doliny Chmúra v katastri obce Nová Bystrica, časť Vychylovka, ktorá je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Kysuce.
Čítať ďalej...

MÁJ

1. 5. 2019            Otváranie brán dokorán

5. 5. 2019            Železnička volá, svätá omša

12. 5. 2019          Remeselnícka nedeľa (ukážky: krosná, varenie, šindeľ)

19. 5. 2019          Drotárska nedeľa

265. 2019          Remeselnícka nedeľa (ukážky: krosná, varenie, šindeľ)

 

JÚN

2. 6. 2019           Múzeum patrí deťom, svätá omša

9. 6. 2019           Remeselnícka nedeľa (ukážky: krosná, varenie, šindeľ)

16. 6. 2019         Deň medu - Včelárska nedeľa

23. 6. 2019         Remeselnícka nedeľa (ukážky: krosná, varenie, šindeľ)  

30. 6. 2019         Na zelenej lúke kopa sena (súťaž v kosení a hrabaní)

                    

JÚL

7. 7. 2019           Remeselnícka nedeľa (ukážky: krosná, varenie, šindeľ)

14. 7. 2019         Chovateľský deň, svätá omša

21. 7. 2019         Remeselnícka nedeľa (ukážky: krosná, varenie, šindeľ)

28. 7. 2019         Z bačovej kuchyne - Ovčiarska nedeľa

                           

 AUGUST

 48. 2019             Remeselnícka nedeľa (ukážky: krosná, varenie, šindeľ)

 11. 8. 2019           Plody najkrajšie, svätá omša

 18. 7. 2019           Remeselnícka nedeľa (ukážky: krosná, varenie, šindeľ)

 24.-25. 8. 2019    Jánošík & Ondráš fest      

 

SEPTEMBER

1. 9. 2019           Remeselnícka nedeľa (ukážky: krosná, varenie, šindeľ)

8. 9. 2019           Nedeľa svätého Huberta, svätá omša

15. 9. 2019         Remeselnícka nedeľa (ukážky: krosná, varenie, šindeľ)

22. 9. 2019         Kuchyňa starých materí - Kapustová nedeľa

29. 9. 2019         Remeselnícka nedeľa (ukážky: krosná, varenie, šindeľ)

                         

OKTÓBER

6. 10. 2019         Regrúti, svätá omša

13. 10. 2019       Remeselnícka nedeľa (ukážky: krosná, varenie, šindeľ)

20. 10. 2019       Maškrty zo zabíjačky

27. 10. 2019       Remeselnícka nedeľa (ukážky: krosná, varenie, šindeľ)

31. 10. 2019       Zatváranie brán

 

VÝSTAVA

Lokomotívy trochu  inak

1. 5. - 31. 10. 2019 - výstava modelov lokomotív od Jána Nováka

 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!