Skanzen Vychylovka

Národopisná expozícia v prírode Kysuckého múzea v Čadci, je lokalizovaná do doliny Chmúra v katastri obce Nová Bystrica, časť Vychylovka, ktorá je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Kysuce.
Čítať ďalej...

skanzen vychylovka uvod2

krosna

 V nedeľu 26. mája 2019 si návštevníci  môžu pozrieť a vyskúšať v Skanzene Vychylovka staré remeslá - tkanie na krosnách, čechranie vlny a zároveň pozrieť i váľanie mája v podaní Ľudovej hudby Romana Capeka.

Medzi staré remesla patrí aj tkáčstvo, ktoré sa prezentuje i v súčasnosti. Ak má niekto záujem vyskúšať si tkať na krosnách, tak musí navštíviť Skanzen Vychylovka - Nová Bystrica. Ukážky  tkania na krosnách, ktoré si návštevníci budú môcť vyskúšať a zároveň aj čistenie vlny od nečistoty, ktorému sa hovorilo „čechranie vlny“, bude predvádzané od 12.00 do 16.00 hod. na pódiu pri objekte Krčma z Korne. O 13.30 hod. Vám členovia ľudovej hudby Romana Capeka zvalia máj, ktorý je pri základnom kameni a od 14.00 hod. Vám spríjemnia chvíle svojím účinkovaním na pódiu pri objekte Krčma z Korne. Nezabudnite navštíviť výstavy, ktoré potešia nielen deti, ale aj rodičov. Na podujatie Vás srdečne pozýva a praje pokojný deň Kysucké múzeu v Čadci a jeho zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj.

/Z histórie tkania na krosnách, zdroj internet/
Hoci tkanie s využitím krosien nepatrí k najstarším technikám zhotovovania textilu, aj na Slovensku bolo dôležitou súčasťou domáckej výroby a základom samostatnej skupiny remesiel. Nálezy praslenov i odtlačky tkanín na keramike potvrdzujú, že tkanie bolo na území Slovenska známe už v neolite. V stredoveku sa remeselná výroba tkanín, organizovaná v cechoch, rozvíjala predovšetkým v mestách. Súkenníci založili cechy už v 15. storočí v Kežmarku, Levoči, Rajci a Žiline. Tkáči zakladali samostatné cechy až v novoveku a v porovnaní s cechmi iných remesiel ich bolo málo.