Múzeum kysuckej dediny

Národopisná expozícia v prírode Kysuckého múzea v Čadci, je lokalizovaná do doliny Chmúra v katastri obce Nová Bystrica, časť Vychylovka, ktorá je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Kysuce.
Čítať ďalej...

skanzen vychylovka uvod2

prace v MKD 3V mesiaci apríl sa zamestnanci Kysuckého múzea sústredili na práce v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke, aby boli pripravení na tretiu fázu uvoľňovania COVID 19.

Ešte pred otvorením sa vymenila strešná krytina na dome nevesty v usadlosti do Potoka,  vyčistili  sa všetky objekty a vykonali sa nevyhnutné práce pre bezpečnosť návštevníka (urobili sa nové chodníky, opravili zábradlia).  Zaorali sa zemiaky a iné plodiny, ktoré neodmysliteľne patria ku koloritu tohto prostredia. Ohradili sa záhony so zeleninou a ľanom, kde tak vznikla nová poľnohospodárska expozícia v podobe ukážky tradičného pestovania. Nové oplotenie zároveň chráni úrodu pred divou zverou.  Pripravili sa nové oddychové zóny pre návštevníkov v podobe drevených lavíc a stolov. Taktiež sa pracuje na Historickej lesnej úvraťovej železnici, ktorá patrí medzi najväčšie atrakcie Kysuckého múzea, avšak momentálne nepremáva. Na časť trate sa ukladajú nové železničné podvaly, aby bola zabezpečená bezpečnosť návštevníka a pripravuje sa tak priestor na ďalšie odborné práce.

Aj po otvorení Múzea kysuckej dediny práce na objektoch, ale aj na trati železnice, neutíchajú. Práve naopak. Objednali sa nové podvaly, ktoré sú nevyhnutné na rozšírenie chodu železničky, ale popritom sa pripravuje aj ďalší kus trate, kde treba podvaly vymeniť. Odkopávajú sa staré podvaly, aby sme boli pripravení  na rozšírenie prevádzky, a tak vás mohli, naši milí návštevníci, previesť krásnou prírodou po kysuckom skanzene.  

„Veríme, že návštevníci ku nám zavítajú a podporia tým aj našu snahu o čo najkrajší areál aj celé okolie skanzenu. Ako všetky múzea, tak aj my bojujeme s tým, že nás celá situácia ohľadne koronavírusu mierne zastavila. Pracovníci Kysuckého múzea, spoločnými silami, robia všetko preto, aby sa u nás návštevníci cítili čo najlepšie. Je za tým kus práce a veľký kus je ešte pred nami, najmä, aby sme znovu sprístupnili Historickú lesnú úvraťovú železnicu,“ zdôraznila Helena Kotvasová, riaditeľka Kysuckého múzea v Čadci s tým, že netreba zabudnúť na to, že súčasťou Múzea kysuckej dediny sú aj dve výstavy Drotári a drotárstvo a Vlaky s vôňou dreva.

Mgr. Alexandra Janigová – hovorca, PR