Kysucké múzeum v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, má za sebou ďalšie úspešné podujatia venované deťom. V rámci projektu „Škola v múzeu“ získalo naše múzeum finančný príspevok z Európskej únie z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 – 2013. Finančné prostriedky sú určené na podujatia pre deti, ktoré sa priebežne budú konať v expozíciách Kysuckého múzea v Čadci

V posledný májový deň navštívilo výstavu „Stavebnice Merkur“ v múzeu v Čadci, Spoločnú prírodovednú expozíciu v Krásne nad Kysuckou, Kaštieľ v Radoli, Múzeum kysuckej dediny a Historickú lesnú úvraťovú železnicu v Novej Bystrici – Vychylovke takmer sto detí. Deti zo základných škôl z poľskej obce Strumień si po jazde na historickej železnici v areáli skanzenu, v jednotlivých objektoch ľudovej architektúry, preverili svoje športové zručnosti. V programe „Detská olympiáda“ si vyskúšali presnú mušku v hádzaní lopty do basketbalového koša, skok cez švihadlo, triafanie do terču a mnohé ďalšie. Ich nadšenie a chuť športovať nepokazilo ani chladné a daždivé počasie. Keďže sa v dôsledku nepriaznivého počasia nekonalo podujatie „Kuchyňa starých materí“ zo dňa 21. mája, súťažiace deti mohli ochutnávka práve v pondelok 31. mája kapusniaky. Folklórna skupina Staškovanka v objekte U Poništa piekla chlieb a voňavý, ešte teplý spolu s rôznymi sladkými koláčmi ho ponúkala súťažiacim deťom.
Sample Image