Sample Image

V priebehu prvého polroka sa vďaka cezhraničnému projektu „Škola v múzeu“ podarilo zrealizovať  4 kultúrno-spoločenské podujatia - Drôtovaná a medová krása, Kuchyňa starých materí, Detská olympiáda, Živý šach. Na realizácii projektu Kysucké múzeum v Čadci spolupracuje s cezhraničným partnerom – gminou Strumień. Na pripravených podujatiach sa  zúčastnili deti a študenti nielen z partnerskej obce z Poľskej republiky ale aj študenti z Gymnázia z Čadce.

Všetky zrealizované podujatia boli voľne prístupné verejnosti. Síce vo väčšine prípadov neprialo organizátorom podujatí počasie, no táto skutočnosť sa nijako neodrazila na kvalite zorganizovaných podujatí. Tieto vydarené podujatia mohli vzniknúť vďaka finančnému príspevku z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 - 2013. Na spolufinancovaní projektu sa podieľa zriaďovateľ Kysuckého múzea v Čadci – Žilinský samosprávny kraj.

Michaela Perďochová
koordinátor projektu