Sample ImageKysucké múzeum v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja  získalo finančný príspevok z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 -2013.
Finančné prostriedky sú určené na podujatia, ktoré sa budú konať v roku 2010 v expozíciách  Kysuckého múzea v Čadci. V druhom polroku pokračujeme realizovaním projektu a pripravovaním programov.
Prešli prázdniny, začal nový školský rok a žiaci budú mať  možnosť zoznámiť  s históriou lukostreľby  v programe Presný zásah. Luk je strelná zbraň. Skladá sa z pružného lučišťa, najčastejšie dreveného, a nepružnej tetivy. Strieľajú sa z neho šípy, najčastejšie drevené, ktoré môžu mať na jednom konci operenie, kvôli vylepšeniu letových vlastností a na druhom kovový hrot. Streľba z luku sa nazýva lukostreľba. re žiakov  z Poľska a širokú verejnosť sme pripravili ukážky lukostreľby, ktorú nám priblížia členovia  súboru lukostrelcov – CECH Terra de Selinan dňa 10. septembra 2010 v Kaštieli Radoľa. Na podujatí  si návštevníci môžu  zároveň vyskúšať streľbu z luku a oboznámiť sa s jej históriou.
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. Na spolufinancovaní projektu sa podieľa zriaďovateľ Kysuckého múzea v Čadci – Žilinský samosprávny kraj. 
 
Michaela Perďochová
koordinátor projektu
Sample Image