Untitled document

Sample ImageSample ImageÚspešný projekt Kysuckého múzea v Čadci nesie názov „Spomienky na minulosť slovensko-českého pohraničia“, prostredníctvom ktorého chce uchovávať a sprístupňovať dedičstvo ľudovej kultúry hudobnej a jazykovej, tradičných obradov a zvykov s dôrazom na pôvodnosť folklórneho prejavu súborov, ktoré zastupujú česko-slovenský pohraničný región ako aj podporiť tradičnú remeselnú tvorbu ako súčasť spoločného kultúrneho dedičstva a tvorivo ju popularizovať najmä medzi najmladšou generáciou prostredníctvom skvalitnenia propagácie expozícií múzeí.  Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom. Na spolufinancovaní projektu sa podieľa Žilinský samosprávny kraj - zriaďovateľ Kysuckého múzea v Čadci.
Jedným z výstupov projektu sú propagačné materiály, v ktorých sa čitateľovi poskytnú informácie nielen o expozíciách Kysuckého múzea v Čadci ale aj Muzea Těšínska. Muzeum Těšínska je hlavným cezhraničným partnerom v projekte. Distribúciu nových spoločných propagačných materiálov dvoch múzeí zabezpečí aj projektový partner – GOTIC v Mostoch u Jablunkova (Gorolské turisticko-informačné centrum). Nové propagačné materiály oboch múzeí sú plnofarebné v rozsahu 36 stán, pričom každé múzeum má rovnaký počet strán.

Sample Image

Sample Image