Sample Image
evid.č.: SK/FMP/02/007Žiadateľ: Kysucké múzeum v Čadci
Projektoví partneri: Kysucké múzeum v Čadci (SR), Múzeum Tešínska (ČR)

Začiatok projektu: 11/2010
Ukončenie projektu: 9/2011
Celkové náklady projektu: 19.631,25 €
Spolufinancovanie:
Európsky fond regionálneho rozvoja: 16.686,56 € (85 %)
Národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 1.963,12 € (10 %)
Vlastné zdroje: 931,57 € (5 %)

Popis projektu:

Hlavný cieľ:
Vytváranie a posilňovanie kontaktov a trvalá cezhraničná spolupráca obyvateľov, regiónov a regionálnych štruktúr.

Špecifické ciele:
• Zvýšenie motivácie u folklórnych súborov, skupín a jednotlivcov,  ktoré zastupujú česko-slovenský pohraničný región v uchovávaní a sprístupňovaní dedičstva ľudovej kultúry hudobnej a jazykovej, propagácia a popularizácia ich práce u širokej verejnosti,  ako aj poskytovanie informácií širokej verejnosti o existujúcich folklórnych skupinách a súboroch v cezhraničných regiónoch prostredníctvom vydaných propagačných materiálov.
• Zachovávať a obnovovať kultúrne tradície regiónu,  kultúrne dedičstvo a tradičnú ľudovú kultúru prostredníctvom realizácie kultúrno-spoločenských podujatí.
• Upevňovanie partnerstva medzi cezhraničnými múzeami a ich pracovníkmi prostredníctvom aktívnej spolupráce na realizácii mikroprojektu počas spoločných stretnutí

Cieľové skupiny:
• folklórne skupiny, folklórne súbory z cezhraničných regiónov
• návštevníci expozícii múzeí - rodiny v produktívnom veku s deťmi z okolitých miest a regiónov, ktoré prichádzajú na rekreáciu a seniori - ľudía v dôchodkovom veku, mládež
• pracovníci múzeí
• miestne a regionálne orgány a kultúrne organizácie

Partneri projektu sa budú spoločne podieľať na realizácii nasledujúcich aktivít:
1. propagačné materiály
2. publicita projektu
3. organizačné zabezpečenie podujatí
4. realizácia podujatí a stretnutí
4.1 "Od Lucie do Troch kráľov" - december 2010
4.2 „Veľká noc ide...“  - apríl 2010
4.3 „Na svätého Jána"  - jún 2010
4.4 „Ospievané Beskydy" - august 2010
4.5 Stretnutia s partnerom

Kontaktná osoba pre projekt:
Ing. Michaela Perďochová
koordinátor projektu
Kysucké múzeum v Čadci
Moyzesova 50
022 01

tel. 041/4327109
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.  


„Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom“