logo_sr_cr


Už takmer rok prebieha cezhraničný projekt Kysuckého múzea v Čadci, Považského múzea v Žiline a Múzea Těšínska v Českom Těšíne, s názvom „História spája“ ktorého hlavnou náplňou je výskum dejín šľachty, predovšetkým v regiónoch Kysúc, horného Považia  v blízkom prihraničnom Tešínsku. Projekt realizovaný z prostriedkov Európskej únie, fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom a s finančným prispením Žilinského samosprávneho kraja, zaviedol počas  prvých dvoch aprílových týždňoch svojich účastníkov až mimo územia Slovenskej republiky.

Pracovná skupina historikov v zložení: Mgr. Martin Turóci  (Kysucké múzeum v Čadci) a Mgr. Peter Šimko (Považské múzeum v Žiline)  najskôr v dňoch  od 2. do 6. 4.  bádala vo fondoch Rakúskeho štátneho archívu a Rakúskej národnej knižnice vo Viedni. Medzi množstvom preštudovaných dokumentov sa historikom podarilo objaviť desiatky cenných listín, máp a plánov viažucich sa ku dejinám Kysúc. Z uvedených dokumentov budú vyhotovené kópie, ktoré poslúžia kysuckým i slovenským bádateľom. Po výskume vo Viedni,  nasledoval v dňoch od 10. do  14. 4.  päť dňový výskumný pobyt v Budapešti. Vzhľadom na historické prepojenie Slovenska, v minulosti patriaceho do Habsburskej monarchie a neskôr od 1867 do duálneho Rakúsko - Uhorska, so susednými štátnymi útvarmi, je výskumu v maďarských a rakúskych archívoch nevyhnutnou súčasťou dôsledného skúmania problematiky slovenskej a kysuckej šľachty. Náročnosť archívneho výskumu spočíva v znalosti, latinského jazyka, jazykov štátov, ktorých bolo Slovensko kedysi súčasťou, starých typov písma a ďalších poznatkov súvisiacich so štúdiom  archívnych dokumentov. Aj napriek tomu však výskum dejín šľachty na Kysuciach realizovaný v rámci projektu „História spája“ úspešne napreduje. Vyvrcholením celého projektu bude konferencia, kde odznejú prednášky slovenských a českých historikov, ktoré budú následne vydané i knižne  formou  zborníka. 

Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom. Na spolufinancovaní projektu sa podieľa Žilinský samosprávny kraj - zriaďovateľ Kysuckého múzea v Čadci.

Ingrid Ticháková