logo_sr_cr

FOND MIKROPROJEKTOVKysucké múzeum v Čadci spolupracuje s Múzeum Těšínska na realizácii spoločných projektov už od roku 2010. Doteraz sa im podarilo spolupodieľať na  šiestich cezhraničných projektoch a v týchto dňoch končí realizácia  v poradí už siedmeho s názvom „Spoločné potulky po expozíciách“. Všetky projekty boli úspešné v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013. Prostredníctvom posledného projektu spolupracovali partneri na vydaní nových propagačných materiálovinformujúcich verejnosť o ich expozíciách a múzejnej činnosti. Sústredili sa na podporu rozvoja domáceho i cezhraničného cestovného ruchu pomocou cielenej propagácie expozícií múzeí ako destinácií cestovného ruchu v prihraničnom regióne. Prezentáciu svojich múzejných expozíciía aj  expozícií svojho českého partnera bude Kysucké múzeum uskutočňovať prostredníctvom drobných propagačných predmetov, ako sú magnetky, tašky, letáky, roll-up, ktoré budú propagovať najdôležitejšie expozície a atraktivity cezhraničných regiónov  a naopak Múzeum Tešínska bude propagovať expozície svojho slovenského partnera.
Vďaka propagačným materiálom je možné poskytnúť potencionálnym návštevníkom regiónov všetky dostupné informácie o kultúrnych, historických a  prírodných zaujímavostiach pohraničného regiónu, ktoré sú v kompetenciách oboch partnerov.

Uskutočnenie projektu umožnilo  rozvíjať cezhraničným partnerom spoluprácu, ktorá  bude pokračovať a už v súčasnosti sa zvažujú námety k realizácií ďalších spoločných projektov.
Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom. Na spolufinancovaní projektu sa podieľa Žilinský samosprávny kraj - zriaďovateľ Kysuckého múzea v Čadci.