Vážení priatelia

Snahou Združenia je napĺňať ciele a poslanie vyplývajúce zo štatútu Združenia. Na to aby, sme tieto ciele a úlohy pri záchrane a obnove kultúrnych a historických pamiatok mohli realizovať  je potrebné zhromaždiť dostatok finančných prostriedkov. Jedným zo zdrojov finančných príspevkov pre Združenie je i dobrovoľné darovanie 2 % resp. 3% z dane z príjmu. Budeme Vám vďační ak sa rozhodnete podporiť naše Združenie a darujete nám Vaše 2 % resp. 3% zo zaplatenej dane. 

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

1) ZAMESTNANEC - používa VYHLÁSENIE (NOVÉ, editovateľné PDF) a Potvrdenie o zaplatení dane (editovateľné DOC)
2) FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A) (editovateľné PDF)
b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B) (editovateľné PDF)
3) POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):
a) POTVRDENIE od vysielajúcej organizácie (vzor - word)
b) POTVRDENIE od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti (vzor - word)
4) PRÁVNICKÁ OSOBAdaňové priznanie právnických osôb (editovateľné PDF)
a) Príloha k daňovému priznaniu PO – na poukázanie viacerým prijímateľom (editovateľné PDF)


Z
a Vašu nezištnú pomoc Vám vopred ďakujeme.


Zrealizované práce pre záchranu a obnovu kultúrnych a historických pamiatok Kysúc, ktoré boli hradené z 2% daní fyzických a právnických osôb v predchádzajúcicch rokoch.

a) oprava vagóna a parnej lokomotívy Historickej lesnej úvraťovej železnice vo Vychylovke (8.973.- Sk)
b) oprava kamenného kríža zo Zborova z r. 1909 osadeného v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke (545,- Sk)
c) oprava šindľových striech chalúp v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke a výmena šindľa na strieške oplotenia v areáli kaštieľa v Radoli (31 142.- Sk)