Kysucké múzeum v Čadci

Kysucké múzeum v Čadci je špecializované regionálne kultúrne zariadenie so zameraním na cieľavedomé zhromažďovanie, ochranu, vedecké a odborné spracovávanie a sprístupňovanie hmotných dokladov so zameraním na múzejnú dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti, vedy a techniky, kultúry a umenia na území Kysúc, od prvých stôp osídlenia až po súčasnosť.

 

Čítať ďalej...

Zameriava sa na skúmanie vývoja vied a techniky v kontexte regionálnych dejín Kysúc a problematiku lesných železníc mapuje v rámci celého Slovenska. Orientuje sa na odborné spracovanie hmotných dokladov vedecko-technického charakteru, ako aj na  vedecký výskum archívnych materiálov či literárnych prameňov a následné sprístupňovanie výsledkov svojej činnosti odbornej i laickej verejnosti.