Kysucké múzeum v Čadci má vo svojej správe expozície:
Skanzen Vychylovka, Historická lesná úvraťová železnica, Kaštieľ Radoľa a Vlastivedné múzeum v Krásne nad Kysucou.

Darujte 2% z daní Občianskemu združeniu Klub priateľov pre záchranu kultúrnych a historických pamiatok Kysúc.

Zameriava sa na skúmanie vývoja vied a techniky v kontexte regionálnych dejín Kysúc a problematiku lesných železníc mapuje v rámci celého Slovenska. Orientuje sa na odborné spracovanie hmotných dokladov vedecko-technického charakteru, ako aj na  vedecký výskum archívnych materiálov či literárnych prameňov a následné sprístupňovanie výsledkov svojej činnosti odbornej i laickej verejnosti.