Gmina Strumień otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Bliscy sobie – wspólne publikacje szansą poznania pogranicza”, złożonego do dofinansowania w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Partnerem Projektu jest Kysuckie Muzeum w Czadcy. W ramach projektu zostaną wydane polsko-słowackie foldery przedstawiające ścieżkę po najciekawszych miejscach i obiektach powiatu Czadcy, Kysuckiego Nowego Miasta i Gminy Strumień. Przewidziane są również wyjazdy i spotkania integracyjne dzieci i młodzieży z świetlic środowiskowych z terenu Gminy Strumień działających przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury oraz dzieci i młodzieży z szkół powiatu Czadca. Zostaną zakupione gabloty zewnętrzne informacyjne  i roll-upy . Głównym celem projektu jest przedstawienie tego, co warte zobaczenia na terenach gmin partnerskich oraz poznanie się i integracja mieszkańców tych terenów poprzez wspólne inicjatywy. Realizacja projektu przewidziana jest od kwietnia do grudnia br.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013 oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.


Preklad:
 
Gmina Strumień získala finančné prostriedky na realizáciu projektu s názvom „Blízsky sebe – spoločné publikácie šanca poznania pohraničia”, predloženého na financovanie v rámci Fondu Mikroprojektov z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. Partnerom projektu je Kysucké múzeum v Čadci. V rámci projektu budú vydané poľsko-slovenské propagačné materiály o objektoch okresu Čadca, Kysuckého Nového Mesta a Gminy Strumień. Zrealizujú sa taktiež integračné výjazdy a stretnutia detí a mládeže z miest Gminy Strumień pracujúcich pri Miestnom mestskom stredisku kultúry a detí a mládeže  zo škôl okresu Čadca.  V rámci projektu budú zakúpené vonkajšie informačné tabule a reklamné bannery – roll-upy. Hlavným cieľom projektu je ukázať a propagovať to, čo je na území obce Strumień a okresov Čadca a Kysucké Nové Mesta pozoruhodné. Realizácia projektu bude v mesiacoch apríl – december 2011.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z 85% prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013 a z 10% zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu Beskydy.