Choć odległość ta sama, to sercem Strumień i Czadca są znacznie bliżej siebie. Zakończył się bowiem realizowany od wiosny projekt „Bliscy sobie – wspólne publikacje szansą poznania pogranicza”.   

Inicjatywa podejmowana była wspólnie z jednej strony przez Urząd Miejski w Strumieniu, z drugiej przez Kysuckie Muzeum w Czadcy. W ramach transgranicznych działań dzieci ze świetlic środowiskowych z terenu Gminy Strumień oraz szkół powiatu Czadca jeździły na wycieczki. Podczas czterech wyjazdów grupy odwiedziły m.in. słowackie zamki w Strecznie i Orawie, pszczyńską zagrodę żubrów oraz parki miniatur i dinozaurów w Inwałdzie.
Ponadto wydano polsko-słowackie foldery przedstawiające szlaki spacerowe po najciekawszych miejscach i obiektach powiatu Czadca, Kysuckiego Nowego Miasta i Gminy Strumień. Zakupiono gabloty zewnętrzne zamykane umieszczone w sołectwach Gminy Strumień oraz dwa  roll-up’y.
W październiku podsumowano projekt na Słowacji. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele i pracownicy instytucji partnerskich, przedstawiciele szkół, przedszkoli, lokalnych stowarzyszeń z terenu Gminy Strumień i powiatu Czadca.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013 oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

 

 

Realizácia projektu s Kysuckým múzeom sa skončila

 

Hoci vzdialenosť je stále tá istá, srdcom sú si Strumień a Čadca výrazne bližšie, lebo sa skončil od jari realizovaný projekt „Blízki pre seba – spoločné publikácie šancou spoznania pohraničia“.

Iniciatíva bola realizovaná spoločne na jednej strane Mestským úradom v Strumieni a na druhej strane Kysuckým múzeom v Čadci. V rámci cezhraničných aktivít sa deti z osvetových izieb z územia obce Strumień zúčastnili výletov spolu so žiakmi z okresu Čadca. Okrem iných navštívili hrad Strečno a Oravský hrad, zubriu oboru v Pszczyne a Park miniatúr spolu s Parkom dinosaurov v Inwałde.

Okrem toho boli vydané poľsko-slovenské brožúry predstavujúce vychádzkové trasy po najzaujímavejších miestach okresu Čadca, Kysuckého Nového Mesta a obce Strumień. Boli nakúpené vonkajšie uzatváracie vitríny, ktoré boli inštalované v každej dedine obce Strumień a dva roll – upy.

V oktόbri sa na Slovensku uskutočnilo zhrnutie projektu. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia a zamestnanci parnerských inštitúcií, zástupcovia škôl, materských škôl, miestnych združení z územia obce Strumień a okresu Čadca.


Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z 85% prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013 a z 10% zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu Beskydy.